Ș.l. univ. dr. ing. Ovidiu Laurenţiu BOGDAN

Date de contact

Tel: 021 242.12.08 / 274

E-mail: ovidiu.bogdan@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content