Admitere

Metodologie admitere 2019/2020

Câte locuri sunt disponibile pentru admitere

FACULTĂȚI BUGET TAXA
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole 245 70
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor 175 55
Facultatea de Hidrotehnică 80* 50
Facultatea de Geodezie 54 35
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 45 30
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 80** 25
Facultatea de Utilaj Tehnologic 40 30

* din care 50 de locuri pentru specializarea – Ingineria sistemelor

** din care 50 de locuri sunt pentru specializarea – Traducere și interpretare (5 la taxă)

Locuri suplimentare buget:

Pentru vizualizarea repartizării locurilor pe domenii de studii click aici

Care au fost rezultatele din anii trecuți?

Ce documente am nevoie să mă înscriu la admitere?

1. Cererea de înscriere
2.
Diploma de bacalaureat, diploma echivalentă cu aceasta sau adeverința
3.
Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor persoanele și a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR
4.
Certificatul de naștere
5.
Certificatul de căsătorie
6.
Cartea sau buletinul de identitate
7.
Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei (Documentele se depun în copii certificate de comisia de admitere)

Care este modalitatea de admitere?

Varianta 1 – medie admitere

Varianta 2 – medie admitere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

! la specializarea Traducere și interpretare, media de admitere este compusă din: 50% media generală a examenului de bacalaureat și 50% nota de la proba de limba română a examenului de bacalaureat.

Test competență lingvistică

Candidații de la specializările inginerești cu predare în limbi străine susțin un test eliminatoriu de competență lingvistică (notat cu admis/respins). Acesta nu influențează asupra calculului mediei de admitere. Atestatele de competență lingvistică recunoscute pentru care nu mai este necesar testul:

Care este procesul de admitere?

Un candidat își poate alege mai multe specializări

Specializarea 1

varianta 1 studentul este admis la prima opțiune

varianta 2 studentul nu este admis și este redistribuit

Specializarea 2

varianta 3 studentul este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 4 studentul nu este admis la a doua opțiune pe locurile rămase disponibile

Specializarea N

varianta 5 studentul este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

varianta 6 studentul nu este admis la a N-a opțiune pe locurile rămase disponibile

În cazul variantei 6 candidatul poate alege varianta locurilor cu taxă

Când mă pot înscrie?

Sesiune vară
Înscriere 12-20 iulie 2019
Afișarea rezultatelor 22 iulie 2019

Important

Program înscrieri

Unde mă înscriu?

La sediul Universității: Locații facultăți