Tabere studențești 2024

29 mai 2024

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse denumit în continuare MFTES, prin Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc ”Tei”, denumite în continuare CCS/CCSS Tei, în perioada vacanțelor studențești, organizează tabere care se desfășoară la munte, la mare şi în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.

Taberele studențești sunt organizate în cel puțin 10 (zece) serii pe parcursul vacanțelor de vară, cu posibilitatea organizării a 2 (două) serii pe parcursul vacanțelor de iarnă. Fiecare serie cuprinde 5 nopți de cazare, respectiv 6 zile.

CCS/CCSS Tei vor achiziționa serviciile de cazare și masă cu respectarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Stabilirea locațiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizațiile studențești, legal constituite, din centrele universitare arondate și a studenților reprezentanți în Consiliile de Administrație ale CCS/CCSS Tei.

Consultă metodologia integral aici.

Numărul de locuri de tabere pentru universități poate fi consultat aici.

Skip to content