???????? ?? ?????????? ????? – ???? ?????? ??????? ??? ?????? ?̦? ??????????? ?̂? ???????̦??

22 iulie 2022

? Specialiștii ??????????̆?̦?? ??????? ?? ?????????̦?? vor evalua tehnic și vor măsura amprenta de carbon a celor 19 spitale administrate de ?????

? Astăzi, a fost semnat un Protocol-Cadru de Colaborare între ????? și ????????????? ???????̆ ?? ????????̦?? ???????̦?? (????), care urmărește evaluarea stării tehnice a clădirilor care aparțin celor 19 unități sanitare administrate de ?????̆??? ???????????? ???????̦??, prin ?????, precum și studierea impactului pe care funcționarea spitalelor îl are în prezent asupra amprentei de carbon.

? Protocolul stabilește cadrul general de colaborare în vederea creșterii siguranței spațiilor medicale și găsirii de soluții sustenabile care să reducă impactul asupra amprentei de carbon, fiind din acest punct de vedere un exemplu de bune practici ce va putea fi preluat și de alte administrații publice locale din țară.

? Din partea ?????, la ceremonia de semnare au participat directorul general, ???????? ?????̆, și directorul general adjunct, ???? ???????, iar din partea ???? protocolul a fost semnat de rectorul instituției de învățământ superior, ????. ????. ??. ???. ???? ??̆??̆?????.

„??????̦?? ???? ?? ? ???? ? ???????̆ ?? ????? ?? ?????? ?????? ????????? ???? ???? ?̂? ????????????? ???????????? ???????̦??, ?? ??̂???? ???????? ??????????: ???? ???????, ????????̦?̆ ??????????̆ ?̦? ???????̦?? ?? ???. ?̂? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ????? ???? ???? ????????̆?̦??? ?? ?????????̦??. ?????? ??̆ ?̂? ???????? ?̂? ???? ???? ??̆ ???? ? ????????̦??, ?????? ? ????? ?????????̦? ?? ????????, ?? ???, ??? ?????? ? ????̦?? ????????̦? ??????????̆ ? ???? ???̆????, ?? ??????̦? ????̆ ?? ???? ???̦? ???̦??? ?? ????? ??? ????????, ??? ??? ???̦?? ????????. ?????? ????, ? ???????̆ ?? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??????? ????? ??̆ ???????????? ????????̦???? ?̂???-?? ??? ???? ??? ????????” – ????. ????. ??. ???. ???? ??̆??̆?????, ???????? ?????????̆?̦?? ??????? ?? ?????????̦?? ???????̦??

? O zonă importantă a colaborării dintre ????? și ???? o va reprezenta și identificarea de finanțări pentru proiecte dedicate îmbunătățirii calității serviciilor medicale oferite bucureștenilor, prin propuneri specifice bazate pe rezultatele evaluării tehnice a spitalelor, realizată de experții ????.

„??????????? ?? ???? ? ??????̆? ????̆?? ?? ????????????? ???????̆ ?? ?????????̦?? ???????̦?? ??? ??????̦????? ?? ? ?????? ?? ????? ?? ???? ???????? ?? ????? ???̦?????, ????? ????? ?? ?????????? ???? ??????̦?? ?? ?????̦?????? ??̂? ??? ?????? ?̂? ??????? ?̦? ?? ??̆????? ?? ?????̦?? ?????? ? ?????????? ?????????̆ ?̦? ???????????̆, ?̂? ????????? ?? ?????? ?̂????????̆???. ?????? ????????? ?? ??? ???????? ?? ????????̦?̆ ?̦? ?̂???-? ???????? ??? ????̆ ? ??????????? ???????? ????????? ???????̦???????. ?? ?????? ??̆ ?????? ????? ????????̦???? ?̂? ???????????? ?????????? ???? ??????????? ???? ?̦? ?? ?̦???? ?? ????̂??!” – ???? ???????, ???????? ??????? ??????? ?????.

Skip to content