Alegeri academice 2023

30 ianuarie 2024

[Actualizare articol 12.02.2024]

Raportul sintetic UTCB 2020-2024

[Actualizare articol 01.02.2024]

Rezultate alegeri 31 ianuarie 2024

[Actualizare articol 30.01.2024]

Miercuri, 31 ianuarie 2024, in intervalul orar 9-17 se vor desfășura alegerile universitare pentru Senat și Rector.

[Actualizare articol 17.01.2024]

Alegeri rector

Prof. dr. ing. Radu Văcăreanu

[Actualizare articol 20.10.2023]

S-a aprobat de către Senat și încărcat pe site Metodologia de alegeri. Informații suplimentare găsiți pe pagina dedicată: https://utcb.ro/alegeri-academice/

[Actualizare articol 09.10.2023]

În luna octombrie se organizează alegeri academice pentru decanatul Facultații de Ingineria Instalațiilor, informații suplimentare găsiți pe pagina dedicată: https://utcb.ro/alegeri-academice/

Conform Legii 1 – Legea educației naționale:
ART. 209 (1) Rectorul universităţilor de stat şi particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalităţi: a) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege; sau b) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor. (2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin. (1), se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor.

La propunerea Consiliului de Administrație, Senatul UTCB a votat organizarea referendumului în data de 18 iulie 2023. Mai multe informații sunt disponibile la: https://utcb.ro/alegeri-academice/

Skip to content