Asist. univ. dr. ing. Aurelian UNGUREANU

Date de contact

Tel.: 031 425.73.64

E-mail: aurelian.ungureanu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Educației Fizică și Sport ,promoția 2001. Din anul 2005 este cadru didactic la Universitatea Tehnică de Construcții București.

Portofoliul profesional cuprinde: activități didactice de coordonare și evaluare specifice educației fizice, elaborarea împreuna cu membrii Departamentului de strategii de pregătire pe diverse ramuri sportive pentru Cupa „Anghel Saligny”,organizarea competiției de volei in cadrul universitătii, elaborarea orarului.

Domenii de expertiză: educației fizică, antrenament sportiv.

Descriere activități de cercetare

În anul 2019 a obținut Diploma de Doctor în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, cu titlul tezei de doctorat „Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activității motrice la aparate și instalații de fitness”.

Activitatea științifică a inclus următoarele repere: finalizarea și publicarea a două cărți, participarea la sesiuni, comunicări, congrese naționale și internaționale, publicarea de articole în diferite reviste șiințifice specifice domeniului.

În prezent este asistent universitar la Departamentul de Educație Fizică si Sport.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content