Conf. univ. dr. ing. Cristian ARION

Date de contact

Tel.: +40 21 242.12.08

E-mail: cristian.arion@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Cristian Arion a absolvit Facultatea de Construcții Civile, Industriale si Agricole din Universitatea Tehnica de Construcții București (UTCB) în 1996. In Septembrie 1997 a obținut titlul de Master in Inginerie Geotehnica la UTCB. Din 1997 a devenit doctorand cu frecventa in cadrul UTCB, urmând ca in anul 2003 sa obțină titlul de doctor inginer în domeniul ingineriei seismice.

In anul 1996 a câștigat o bursa TEMPUS 00-395-4-001 de 6 luni la Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (CEDEX) pentru realizarea Proiectului de Diploma de Master. Deasemenea a beneficiat de stagii de pregătire (15 luni) la Building Research Institute, Tsukuba , Japan (Ministry of Construction Land and Infrastucture), Tokyo University (Towhata lab); Waseda University (Hamada lab) si Tokyo Soil Research în domeniul ingineriei seismice.

In perioada 1996 (Iulie) – 1998 (Iul.) a lucrat in Inginerie Civila SRL București iar in perioada 2002 – 2003 a lucrat in compania MIRO Group SRL.

In perioada 2002 (Octombrie) – 2010 (August) a fost Șef Divizie – Activitate experimentala pe terenuri si structuri la Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic, CNRRS. La CNRRS a coordonat si realizat in premiera pentru Romania activități de investigare a proprietăților dinamice geotehnice si geodinamice ale terenurilor.

Arion Cristian este membru al Grupului de Lucru pentru Evaluarea Riscurilor asociate Urgențelor Nucleare (GLERUNR) si Independent expert pentru Comisia Europeana. ”

Descriere activități de cercetare

Arion Cristian a publicat numeroase articole în reviste internaționale cu recenzori, cărţi/capitole de cărţi şi articole în volumele conferințelor internaționale şi este recenzor la revista Natural Hazards si la Journal of Asian Earth Sciences. A coordonat granturi de cercetare în calitate de responsabil şi a făcut parte din echipele de lucru a numeroase proiecte de cercetare internaționale şi naționale din domeniul ingineriei seismice şi seismologiei inginerești pentru parteneri din străinătate: UNESCO, Paul C. Rizzo, Comisia Europeana, IAEA Viena, Saint Gobain, JRC Ispra,, Karsruhe University, NATO SFP, KHP Germany, Fugro Consult GMBH, JICA, Black Sea Oil and Gas, World Bank sau din Romania ZUBLIN Romania, Geostud, TITAN-MAR, IPTANA, Geosond, Popp&Asociatii, INSPET, IPROMET, Profesional Construct, DACIA-Renault etc.

În prezent este Conferențiar la Departamentul de Construcții de Beton Armat şi este secretarul Centrului de Cercetare “Evaluarea Riscului Seismic’’ (http://ccers.utcb.ro/) din UTCB.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content