FCCIA

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București

Conf. univ. dr. ing. Mădălina Mirela STOIAN

Prorector – patrimoniu, politici de resurse umane si administrative

Ș. l. univ. dr. ing. Eugen LOZINCĂ

Director al Departamentului de Construcții de Beton Armat

Ș.l. univ. dr. ing. Cezar Alexandru Vlăduț

Prorector – activităţile studentești, IT,
comunicare și imagine

Conf. univ. dr. ing. Mihail IANCOVICI

Decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Ș. l. univ. dr. ing. Daniela ȚĂPUȘI

Decan Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Ș. l. univ. dr. ing. Ruxandra-Irina ERBAȘU

Prodecan Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Conf. univ. dr. ing. Ruxandra ENACHE

Director al Departamentului de Mecanica Structurilor

Ș.l. univ. dr. ing. Valentina MANEA

Prodecan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole

 
Skip to content