Conf. univ. dr. ing. Dan IANCULESCU

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: dan.ianculescu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content