Conf. univ. dr. ing. Mihail IANCOVICI

Date de contact

Tel.: 021 242 12 08

E-mail: mihail.iancovici@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Mihail Iancovici a absolvit în anul 1996, studiile universitare de licență la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) din Universitatea Tehnica de Construcții București (UTCB). Este absolvent al programului FCCIA, de studii universitare avansate (masterat) „Metode avansate în calculul construcțiilor” și a primit în anul 2005, titlul de doctor în Inginerie civilă la UTCB, cu distincția Cum Laudae in domeniul de studiu al Dinamicii structurilor și al Ingineriei seismice pentru clădiri.

Domenii de expertiză: consultanță tehnică de specialitate, în domeniile prelucrării si generării semnalelor acțiunilor dinamice, a mișcării seismice a terenului și a înregistrărilor obținute în tunelul aerodinamic, dezvoltarea de platforme informatice, modelare, analiza răspunsului structural și proiectare structurală, investigarea experimentală a comportării structurilor și monitorizare vibratorie, modelarea și analiza răspunsului structurilor neconvenționale, evaluarea stării de degradare structurală, evaluarea hazardului natural si a vulnerabilității construcțiilor civile.

Descriere activități de cercetare

Mihail Iancovici este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Mecanica Structurilor, la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) din Universitatea Tehnica de Construcții București (UTCB). Este absolvent al aceleiași facultăți, din anul 1996. Este absolvent al programului FCCIA, de studii universitare avansate (masterat) „Metode avansate în calculul construcțiilor” și a primit în anul 2005 titlul de doctor în Inginerie civilă la UTCB, cu distincția Cum Laudae, in domeniul de studiu al Dinamicii structurilor și al Ingineriei seismice pentru clădiri.

Intre anii 2000-2001 a studiat și a desfășurat activitate de cercetare în Inginerie seismică, la Building Research Institute (BRI)/International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (IISEE), Japonia, în domeniul evaluării performanței seismice structurale prin abordări avansate bazate de calculul neliniar.

În cadrul stagiului de cercetare efectuat între anii 2002-2003 în Statele Unite ale Americii,  la National Institute of Standards and Technology (NIST), Mihail Iancovici a participat la dezvoltarea tematicii și a platformei informatice de analiză dinamică și proiectare integrată a clădirilor înalte supuse acțiunii vântului (Database-Assisted Design of High-Rise Buildings DAD-HR).

Între anii 2003- 2008 a deținut funcția de expert tehnic în cadrul Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic (CNRRS), instituție creeată în cadrul programului guvernamental România-Japonia (1998-2008) de reducere a riscului seismic al clădirilor și al altor categorii de construcții. Între anii 2008 și 2009, a deținut funcția de director al Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic (CNRRS). Actualmente este membru al Centrului de Cercetare Reducerea Riscului Seismic (CCERS) din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Domenii de cercetare: Mihail Iancovici desfășoară activitate de cercetare cu tematici referitoare la analiza și proiectarea seismică și la acțiunea vântului, a structurilor pentru construcții civile. Tematicile de interes primar cuprind analiza și generarea de semnale ale acțiunilor dinamice, corespunzătoare mișcarii sesmice a terenului și a înregistrărilor obținute în tunelul aerodinamic, dezvoltarea de platforme informatice, metode și procedee de analiză a răspunsului structural, investigarea experimentală a comportării structurilor și identificarea parametrică prin masurători de vibrații, analiza stării de degradare structurală, structuri neconvenționale, evaluarea hazardului natural si a vulnerabilității structurale la acțiunea seismică și din acțiunea vântului. În ultimii ani, Mihail Iancovici participă la dezvoltarea tematicilor de cercetare referitoare la utilizarea intrumentului analizei dinamice neliniare pentru evaluarea nivelului de degradare structurală, evaluarea probabilistică a vulnerabilității și a pierderilor asociate structurilor pentru construcții civile, ca parte a conceptului de analiză și proiectare bazată pe clase de risc și de reziliență structurală, la dezastre provocate de mișcări seismice puternice și de evenimente extreme asociate acțiunii vântului

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content