Senat

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București

Prof. univ. dr. ing. Laurențiu RECE

Prorector – management academic şi de asigurarea calităţii

Conf. univ. dr. ing. Florin BĂLTĂREȚU

Prorector – cercetare ştiinţifică și relații internaționale

Conf. univ. dr. ing. Mihail IANCOVICI

Decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Prof. univ. dr. ing. Sorin BURCHIU

Decan Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU

Decan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri