Senat

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București

Prof. univ. dr. ing. Laurențiu RECE

Prorector – management academic şi de asigurarea calităţii

Conf. univ. dr. ing. Florin BĂLTĂREȚU

Prorector – cercetare ştiinţifică și relații internaționale

Conf. univ. dr. ing. Mihail IANCOVICI

Decan al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Prof. univ. dr. ing. Sorin BURCHIU

Decan Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU

Decan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Director departament
Membru senat UTCB

 
Skip to content