Senat

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte senat UTCB

Prof. univ. dr. ing. Johan NEUNER

Date de contact Tel. (cabinet): 021 243.34.712 E-mail: neuner@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id Teme de cercetare doctorală Teme de cercetare doctorală 2018-2019

Prof. univ. dr. ing. Laurențiu RECE

Prorector – management academic şi de asigurarea calităţii

Conf. univ. dr. ing. Florin BĂLTĂREȚU

Prorector – cercetare ştiinţifică și relații internaționale

Conf. univ. dr. ing. Mihail IANCOVICI

Decan Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Prof. univ. dr. ing. Sorin BURCHIU

Decan Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU

Decan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri