Cultivarea abilităților antreprenoriale 2.0 (CLAR 2.0) – CNFIS-FDI-2020-0379

Obiective

O1. Lansarea primului start-up din rândul studenților sau absolvenților UTCB, până la finalizarea proiectului.

O2. Facilitarea comunicării studenților și absolvenților UTCB cu mediul privat, obiectiv care se desfășoară pe toată durata proiectului.

O3. Facilitarea networking-ului studenților și absolvenților UTCB cu cei din alte universități, pe toată perioada proiectului.

O4. Organizarea unei campanii de conștientizare asupra activităților proiectului în rândul studenților și absolvenților UTCB, pe canalele de comunicare online și offline, pe toată durata proiectului.