Comunicat de presă, 30 august 2019 – EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability

30 august 2019

În perioada 27-28 august 2019 a avut loc la Paris conferința de lansare a proiectului european EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability, organizat de un consorțiu academic format din șase universități europene, printre care se numără și Universitatea Tehnică de Construcții București.

Proiectul EU-CONEXUS – Universitatea Europeană pentru Dezvoltare Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă este finanțat prin Programul EU pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+, acțiunea KA2, Cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici, proiecte de parteneriat strategic.

Conferința a fost găzduită de La Maison des Universités, iar reprezentanții Universității La Rochelle (LRUniv), Franța, Universității de Agricultură din Atena (AUA), Grecia, Universității Tehnice de Construcții București (UTCB), România, Universității din Klaipeda (KU), Lituania, Universității Catolice din Valencia (UCV), Spania și Universității din Zadar (UNIZD), Croația, au prezentat programele de lucru de care sunt responsabile, structura organizațională pentru activitățile derulate în universitatea proprie, cooperarea cu partenerii (profilul colaboratorilor din partea partenerilor în comitetele relevante sau în grupurile de lucru).

Cu ocazia întâlnirii cu doamna ministru Frédérique Vidal la sediul Ministerului francez al Învățământului Superior și Cercetării, aceasta a subliniat în discursul său faptul că după treizeci de ani de la lansarea programului Erasmus, președintele Franței, Emmanuel Macron, „a propus un alt mare proiect federativ în discursul său din luna septembrie 2017, și anume dezvoltarea universităților europene, instituții pe deplin inedite, purtătoare a unor mari speranțe și a unor exigențe reale. În lumea academică, ideea unei Europe inovative, solidare, pregătită să participe la schimburi este de asemenea o idee perenă. Toate proiectele de universități care au fost primite de către Comisia Europeană sunt dovada acestei dorințe a Europei, dar și a faptului că recunoaștem, atât organizațiile implicate în învățământul superior, cât și cele implicate în cercetare, Europa ca un spațiu al schimburilor, al cooperării, al cercetării.”

EUCONEXUS – Universitatea Europeană pentru Dezvoltare Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă va fi unica instituție europeană transnațională de învățământ superior și cercetare care va acoperi global problematica dezvoltării durabile inteligente a zonelor urbane de coastă, prin abordări bazate pe interdisciplinaritate, training vocațional, metode educaționale și de cercetare inovative, precum și furnizarea de servicii soluții și servicii pentru promovarea „Economiei Albastre (Blue Economy)” și a „Creșterii Albastre (Blue Growth)”.

EU-CONEXUS se concentrează pe zonele urbane de coastă deoarece acestea sunt arii din ce în ce mai dens populate și sunt foarte importante printre altele pentru comerț, acvacultură și pescuit, energie, turism. În același timp, zonele de coastă se numără printre cele mai vulnerabile teritorii în ceea ce privește consecințele schimbării climatice și a hazardurilor naturale. Aceste caracteristici necesită un management al riscurilor și o abordare integrată printr-un mod de lucru trans-sectorial și trans-disciplinar.

Managementul proiectului EU-CONEXUS este asumat de Universitatea La Rochelle (LRUniv), Franța, lider de proiect, care coordonează și programul de lucru Smart Campus; programul comun de studii este realizat de către Universitatea Catolică din Valencia (UCV), Spania; coordonarea mobilității academice și Viața în campus sunt responsabilitatea Universității din Zadar (UNIZD), Croația; programul comun de cercetare este coordonat de către Universitatea de Agricultură din Atena (AUA), Grecia; relațiile externe și internaționale sunt coordonate de către Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), România, iar Universitatea din Klaipeda (KU), Lituania, coordonează programul de lucru pentru dezvoltare durabilă și diseminarea rezultatelor. La conferința de lansare a proiectului european EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability de la Paris Universitatea Tehnică de Construcții București a fost reprezentată de Radu Văcăreanu, rectorul UTCB și Radu Sârghiuță, prorector al universității.

Skip to content