Universitate Europeană

UTCB \ EU-CONEXUS \ Generalități \ Universitate Europeană

Conceptul de Universitate Europeană

EU-CONEXUS a fost înființată în cadrul inițiativei cu privire la universitățile europene. Acest program este condus de către Comisia Europeană și a fost creat pentru a consolida parteneriatele strategice la nivel european și pentru a crește competivitatea universităților europene.

De aceea, Comisia Europeană a elaborat un apel Erasmus+ pentru propuneri, invitând universitățile europene să creeze alianțe transnaționale, care vor deveni viitoarele universitățile ce vor promova valorile europene și vor crea spațiul de mâine al învățământului superior.

Ce înseamnă EU-CONEXUS

Obiectivul principal al consorțiului EU-CONEXUS este implementarea unei idei noi de Universitate Europeană. Înseamnă:

Ce înseamnă să faci parte din Universitatea Europeană 

Apartenența la Universitatea Europeană înseamnă oportunități noi și pentru studenți, și pentru cadre didactice: vor fi create noi programe internaționale și interdisciplinare de studii, noi modele de mobilitate, biblioteci virtuale comune, ideea unui campus universitar inteligent, iar cercetarea științifică va fi consolidată.

Odată create alianțele universităților europene, calitatea învățământului superior va fi îmbunătățită, sporindu-i gradul de atractivitate, internaționalizarea va fi extinsă, iar cetățenia europeană consolidată – mobilitatea studenților și a lectorilor va crește.

Se preconizează că primele șaptesprezece universități europene vor deveni un exemplu de urmat pentru alte instituții de învățământ superior, și că acestea vor crește competivitatea universităților de pe continent și calitatea învățământului superior la nivel internațional.

 
Skip to content