Pericole naturale în regiunile de coastă

UTCB \ EU-CONEXUS \ Programe Minor \ Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism \ Pericole naturale în regiunile de coastă

Acest curs introduce studenții în calamitățile naturale din regiunile de coastă, cum ar fi cutremure, tsunami, alunecări de teren, inundații și eroziuni. Principalele tipuri de pericole naturale vor fi descrise, analizate și evaluate în funcție de cauzele lor fundamentale, precum și de impactul lor socio-economic și de mediu. Acest curs va sublinia mecanismul, originea și impactul asupra regiunilor de coastă și se va concentra, de asemenea, pe abordările de atenuare și minimizare a pericolelor. Cursurile din acest curs sunt concepute ca o introducere a subiectelor și oferă studenților principiile științifice de bază pentru fiecare pericol natural major. Sesiunile de discuții se vor concentra pe descoperirile științifice recente din domeniile acoperite de curs.

 
Skip to content