Poluare / Depoluare (apă, aer, sol)

Deteriorarea calității principalilor factori de mediu: apă, aer, sol și subsol cu impact direct și indirect asupra factorului uman, este una dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă omenirea astăzi.

Conservare, protecția calității și depoluarea factorilor de mediu sunt printre obiectivele actuale și viitoare ale societății umane. Studenții care vor urma acest curs vor învăța despre mecanismele de transport ale poluanților în aer, apă subterană și subsol și vor intra în contact cu cele mai noi tehnici, metode, echipamente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu, protecția și depoluarea lor.

 
Skip to content