200 de ani de învățământ superior de construcții în București

17 decembrie 2018

Tradiția Universității Tehnice de Construcții București (UTCB) pornește din anul 1818, de când fondatorul învățământului în limba română în Țara Românească, marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr, înființează la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale”, în cadrul căreia apare prima școală tehnică în care au fost pregătiți, într-o grupă specială, primii ingineri hotarnici.

Miercuri, 12 decembrie 2018, a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I”, Clădirea Fundației Regale „Carol I”, Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, București, evenimentul “200 de ani de învățământ superior de construcții în București” organizat de Universitatea Tehnică de Construcții București cu sprijinul Federației Patronatelor Societăţilor din Construcţii și a Casei Sociale a Constructorilor.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 200 de ani de învățământ tehnic de construcții în București.

Doamna Ministru Ecaterina Andronescu a înmânat diploma omagială Spiru Haret rectorului UTCB, Radu Văcăreanu.

Alături de cadre didactice și studenți ai UTCB, evenimentul aniversar a fost onorat de prezența unor personalități marcante din mediile academic, de cercetare, politic și economic: Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației Naționale, Anton Anton, Ministrul Energiei, Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României, Nicolae Noica, fost Ministru al Lucrărilor Publice, Mihnea Costoiu, Rectorul Universității Politehnica din București, Marian Moiceanu, Rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Diana Asinefta Moș, Rectorul Universității Naționale de Muzică din București, Adrian-Liviu Ivan, Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „M. Viteazul”, Ovidiu Folcuţ, Rectorul Universității Româno-Americane, Tania Mariana Hapurne, Președintele Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Daniel Dan, Prorector la Universitatea Politehnica din Timișoara, Roxana Sârbu, Prorector la Academia de Științe Economice din București, Dan Bălteanu, Director al Institutul de Geografie al Academiei Române, Anton Hadăr, Preşedinte al Federației Naționale Sindicale “Alma Mater”, Iordan Petrescu, Președinte ARACIS, Ichinur Omer, Decanul Facultății de Construcții din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța și Dan Stematiu, Președintele Secției de Construcții și Urbanism din cadrul Academiei de Științe Tehnice din România, Constantin Ionescu, Directorul General al Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Cornel Martincu, Director General IPTANA, Emil-Sever Georgescu, reprezentantul URBAN – INCERC, Cristian Romeo Erbaşu, Vice-Președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții, Liviu Iulian Simion, Președintele Patronatului Societăților din Construcții, Claudiu Munteanu, Directorul Casei Sociale a Constructorilor, Constantin Bălinișteanu, Director Dezvoltare la Casa Socială a Constructorilor, Dragoș Marcu, Președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, Sanda Manea, Președintele Societății Române de Geotehnică și Fundații, Sorin Burchiu, Președintele Asociației Inginerilor de Instalații din România, Victor Popa, Președintele Comisiei Naționale „COMPORTAREA in situ a CONSTRUCŢIILOR” (CNCisC), Iulian Negru, Secretar General al Federației Generale a Sindicatelor FAMILIA, Ramona Veleanu, Vicepreședinte a Federaţiei Generale a Sindicatelor FAMILIA.

Evenimentul a fost moderat de către domnul Vartan Arachelian.

Radu Văcăreanu, Rectorul UTCB, a decernat Diploma Bene Merenti în semn de recunoaștere a contribuțiilor remarcabile în domeniul construcțiilor din România pentru: Florea Chiriac, Petre Pătruț, Dan Stematiu, Iohan Neuner, Anton Anton, Iordan Petrescu, Nicolae Noica, Virgil Petrescu, Cristian Romeo Erbașu, și echipei EFdeN, reprezentanta României la competiția Solar Decathlon Middle East 2018.

În cadrul evenimentului “200 de ani de învăţământ superior de construcţii în Bucureşti” a avut loc premierea excelenței în Educație și Cercetare la UTCB pentru anul 2018.

Au fost acordate 14 diplome de excelență, câte două pentru fiecare facultate a universității, respectiv un premiu de excelență în educație și un premiu de excelență în cercetare.

Diplomele de excelență  au fost acordate de decanii celor șapte facultăți din UTCB, astfel:

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

Facultatea de Geodezie

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Premiile de excelență au fost acordate de Radu Văcăreanu, Rectorul UTCB. Câștigătorii premiilor de excelență au fost: