Reuniunea Alianței Române a Universităților de Știință și Tehnologie (ARUST) din cadrul ConstructFEST 2024

19 aprilie 2024

Comunicat de presă 15.04.2024

Alianța Română a Universităților de Știință și Tehnologie (ARUST), constituită din Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Academia Tehnică Militară Ferdinand I, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu și Universitatea Tehnică a Moldovei, s-a reunit la Universitatea Tehnică de Construcții București în perioada de 15-16 aprilie 2024 în cadrul ConstructFEST, eveniment de referință din domeniul construcțiilor.

În cadrul întâlnirii ARUST au fost abordate subiecte precum: învățământul dual, învățământul de scurtă durată, microcertificările și standardele minimale CNATDCU. De asemenea, ARUST a luat în discuție generarea de propuneri pentru constituirea comitetelor de selecție, a comisiilor de specialitate și a CNATDCU.

În ceea ce privește prevederile legii 199/2024 a învățământului superior, privind sistemul de micro-certificare, învățământul superior dual și învățământul superior de scurtă durată, ARUST consideră că:

În ceea ce privește proiectul de standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU, ARUST face următoarele precizări:

În perioada următoare ARUST, în calitate de organizație reprezentativă pentru învățământul superior și cercetarea științifică, va înainta către Ministerul Educației propuneri pentru constituirea comitetelor de selecție, a comisiilor de specialitate și a CNATDCU. În acest context, ARUST solicită Ministerului Educației ca membrii comitetelor, comisiilor și a CNATDCU să fie selectați dintre persoanele propuse.

ARUST recunoaște eforturile Ministerului Educației de a susține accesul studenților la programele de studii din domeniile știință, tehnologie, inginerie, matematică (STIM). Însă, având în vedere cererea foarte mare de specialiști cu studii superioare tehnice se impun măsuri suplimentare pentru susținerea programelor de studii din STIM.

ARUST va continua să lucreze cu toți actorii relevanți pentru a promova și sprijini educația tehnică și cercetarea în România.

Prin profilul universităților partenere, ARUST reprezintă astăzi, la nivel național, cel mai mare formator și furnizor de resursă umană înalt calificată în domenii prioritare economiei românești, factor esențial al unei dezvoltării sustenabile, reprezentând interesele a 100.000 de studenți. ARUST acoperă o largă și diversă paletă de specializări de maximă actualitate și importanță strategică, precum știința calculatoarelor, automatizări industriale, robotică, microelectronică, autovehicule electrice, energii regenerabile, sisteme flexibile de fabricație, clădiri inteligente, cybersecurity, inteligența artificială, blockchain, infrastructură critică, reziliență la dezastre, arhitectură și urbanism, și multe, multe alte noi tehnologii ce prefațează acest secol al high-tech.

Skip to content