Cămine UTCB

22 mai 2020

ACTUALIZARE 7 ARTICOL – 10.08.2020 [Precazări]

Cererea de precazare este redeschisă în perioada 10-12 august 2020 pentru anul universitar 2020 -2021 poate fi completată aici.

ACTUALIZARE 6 ARTICOL – 09.07.2020 [Precazări]

Cererea de precazare pentru anul universitar 2020 -2021 poate fi completată aici. Cerere este disponibilă până pe data de 24.07.2020.

Vă supunem atenției spre dezbatere o propunere de regulament de priorități de cazare care poate fi consultat și votat aici. Pentru eventuale nelăuriri și dezbateri, putem accesa grupul de discuții al studenților de pe platforma Microsoft Tems după votul studeților.

ACTUALIZARE 6 ARTICOL – 09.07.2020 [Precazări]

Cererea de precazare pentru anul universitar 2020 -2021 poate fi completată aici. Cerere este disponibilă până pe data de 24.07.2020.

Vă supunem atenției spre dezbatere o propunere de regulament de priorități de cazare care poate fi consultat și votat aici. Pentru eventuale nelăuriri și dezbateri, putem accesa grupul de discuții al studenților de pe platforma Microsoft Tems după votul studeților.

ACTUALIZARE 5 ARTICOL:

Tarife cazare pentru perioada de vară:

ACTUALIZARE 4 ARTICOL:

Listele cu repartizările studenților se găsesc la administratorii căminelor, conform reglementărilor GDPR aceste nu pot fi afișate. În urma cererilor de cazare Căminul 3 va rămâne deschis.

ACTUALIZARE 3 ARTICOL:

Conform deciziei Coniliului de Adminitrație din data de 03.06.2020 studenții care nu au completat cererea de reziliere sau prelungire a contractului de cazare în cămin până la data de 01.06.2020 și nici nu au contactat Serviciul Social al UTCB la adresa de email: serviciulsocial@utcb.ro până la data de 08.06.2020, li se va rezilia automat contractul de cazare pentru anul universitar 2019-2020.

ACTUALIZARE 2 ARTICOL:

Pentru studenții care nu au completat chestionarul până pe data de 1 iunie 2020, acestora li se va rezilia contractul de închiriere direct. Până pe data de 5 iunie când se termină perioada în care studenții care și-au reziliat contractul de cazare eliberează camerele, cei care nu au avut timp sau nu au văzut chestionarul pot să depună o cerere serviciul social serviciulsocial@utcb.ro care trebuie să conțină toate datele(nume, prenume, cnp, facultatea, anul, specializare, telefonul, camera în care a fost cazat, dacă a stat pe perioada pandemiei în cămin martie – 15 mai). În limita locurilor disponibile după redistribuire, cererile vor fi onorate.

Conform informațiilor de la Ministerul Afacerilor Externe și de la Ambasada Republicii Moldova în România:
Pentru toate persoanele care vin în România din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/ locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz. Persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Excepții:

p)elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior

Astfel în cămine se pot întoarce din alte țări doar studenții care sunt în anul IV sau Master 2. Pentru studenții din ceilalți ani li se vor sigila camerele de cămin cu lucrurile în ele doar dacă acele camere nu sunt deja locuite sau să fie studenți care s-au întors în acea cameră.

Studenții trebuie să precizeze următoarele informații la întoarcere:

ACTUALIZARE ARTICOL:

Cererea pentru reziliere contractului de cazare sau pentru cazare pe perioada verii se găsește aici

Precizări suplimentare:

Având în vedere suspendarea activităților didactice față în față în cadrul universităților, începând cu data de 25 mai 2020 Universitatea Tehnică de Construcții București va începe procesul de reziliere a contractelor de cazare pentru studenții care nu doresc să mai locuiască în cămin până în octombrie 2020.

Studenții care au anunțat administratorul de cămin, sau acesta a constatat că aceștia nu au locuit în cămin în lunile aprilie și/sau mai, nu vor plăti taxa aferentă acestor luni conform deciziei Consiliului de Administrație al UTCB. Studenții care decid să nu își rezilieze contractul de cazare până la 1 iunie vor plăti taxele aferente lunilor iunie și iulie (până la finalul activităților didactice), iar după această dată dacă vor vrea să stea în cămin va trebui să completeze o cerere de cazare pe perioada de vară.

Toți studenții care au stat în perioada suspendării activităților didactice față în față în cămine pot să își păstreze camera în care au stat doar dacă acel cămin nu se închide și să rămână cazați cu mai mult de un student, dacă și ceilalți au stat în camera respectivă în această perioadă. Studenții care vor să revină în cămine începând de la 1 iunie vor fi cazați singuri în cameră, iar dacă aceștia erau cazați în căminul 3 vor fi relocați.

Tarifele de cazare pentru perioada activităților didactice vor rămâne neschimbate pentru persoanele care au locuit și pe perioada suspendării activităților didactice față în față în cămine, iar pentru cei care se întorc în cămine tarifele vor fi calculate pentru o singură persoană în cameră propunerea trimisă către Consiliul de Administrație și Senatul UTCB fiind:

Pentru studenții care doresc să fie cazați și pe perioada verii în cămin propunerea trimisă către Consiliul de Administrație și Senatul UTCB pentru tarifele aferente unei singure persoane cazată în cameră sunt:

*tariful subvenționat este condiționat de primirea subvenției de la Ministerul Educație și Cercetării

Varianta 1 – Studentul care a stat în cămin pe perioada suspendării activităților didactice față în față și dorește să stea în continuare până la finalul activităților didactice

R:Plătește taxele aferente lunilor de cazare și face rezilierea contractului de cazare la sfârșitul activităților didactice. În cazul în care studentul a stat în căminul 3 înainte sau în perioada de pandemie acesta va fi relocat singur în cameră într-unul din căminele 4, 5 sau 7 în funcție de numărul de locuri disponibil.

Varianta 2 – Studentul care a stat în cămin pe perioada suspendării activităților didactice față în față și dorește să stea în continuare până la începerea anului universitar 2020-2021 (octombrie 2020)

R:Plătește taxele aferente lunilor de cazare până la sfârșitul activităților didactice și va completa cererea de cazare pe perioada verii. Pe perioada verii taxele de cămin sunt diferite (verifică listă prețuri cazare) și se vor plăti anticipat. În cazul în care studentul a stat în căminul 3 înainte sau în perioada de pandemie acesta va fi relocat singur în cameră într-unul din căminele 4, 5 sau 7 în funcție de numărul de locuri disponibil. 

Varianta 3 – Studentul care NU a stat în cămin pe perioada suspendării activităților didactice față în față și dorește să stea doar în perioada activităților didactice

R:Plătește taxele aferente lunilor de cazare iunie și iulie. În cazul în care studentul a stat în căminul 3 înainte sau în perioada de pandemie acesta va fi relocat singur în cameră într-unul din căminele 4, 5 sau 7 în funcție de numărul de locuri disponibil.

Varianta 4 – Studentul care NU a stat în cămin pe perioada suspendării activităților didactice față în față și dorește să stea doar în perioada activităților didactice și pe perioada verii până la începerea anului universitar 2020-2021 (octombrie 2020)

R:Se întoarce în cămin după perioada de reziliere a contractelor, repectiv 5 iunie 2020. Plătește taxele aferente lunilor de cazare iunie și iulie. În cazul în care studentul a stat în căminul 3 înainte sau în perioada de pandemie acesta va fi relocat singur în cameră într-unul din căminele 4, 5 sau 7 în funcție de numărul de locuri disponibil. Pe perioada verii (august – septembrie) taxele de cămin sunt diferite (verifică listă prețuri cazare) și se vor plăti anticipat.

Varianta 5 – Studentul care NU a stat în cămin pe perioada suspendării activităților didactice față în față și NU dorește să stea până la începutul anului universitare 2020-2021 (octombrie 2020)

R:Plătește restanțele dinainte de pandemie, completează cererea de reziliere a contractului de cazare și eliberează camera de cămin până la 1 iunie 2020. Se vor avea în vedere la rezilierea contractului de cazare toate măsurile de protecție și distanțare socială limitându-se numărul de studenți care intră în cămin și păstrarea distanței dintre studenți.

Varianta 6 – Situaţia familiştilor

R: Persoanele care figurează că familiști vor putea să stea în aceeași cameră conform prevederilor și taxelor specificate mai sus.

Formularele de înscriere pentru reziliere contractului de cazare și pentru cererea de cazare pe perioada verii vor fi disponibile pe site-ul UTCB începând de luni 25.05.2020

Skip to content