Căminele UTCB în anul universitar 2020-2021

11 septembrie 2020

[Actualizare articol 04.11.2020]

Taxele de cămin se plătesc online, iar formularul de plată se regăsește la această adresă: https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/cazare/

[Actualizare articol 02.11.2020]

În conformitate cu prevederile contractuale dintre Ministerul Educației și Cercetării și Universitatea Tehnică de Construcții București, Consiliul de Administrație al UTCB a stabilit o subvenție lunară pentru cazarea în căminele universității de 160 lei pe student, valoare valabilă până la data de 31 decembrie 2020. Din luna ianuarie 2021, în funcție de finanțarea universității în noul an fiscal, subvenția poate suferi modificări ce vor fi anunțate cu celeritate.

Categoriile de studenți subvenționați și valoarea subvenției sunt după cum urmează:

Categoriile de studenți nesubvenționați sunt:

[Actualizare articol 29.09.2020]

În urma cererilor de cazare din perioada 25-27 septembrie 2020 s-a efectuat o nouă serie de repartizări în cămine, în funcție de criteriile preferențiale calculate conform datelor primite de la secretariatele facultăților. Preluarea camerelor și cazarea se face începând din data de 30 septembrie până în data de 1 octombri 2020 ora 12.00. După aceast termen limită se începe cazarea studenților care au probleme cu situația școlară în limita locurilor disponibile în căminele C4 și C5. Lista repartizărilor poate fi consultată mai jos:

Studenții repartizați în prima serie care nu au făcut niciun fel de demers pentru preluarea camerelor până astăzi 29 septembrie ora 15.00 își pierd locul repartizat.

[Actualizare articol 28.09.2020]

Întârzierea publicării listelor de cazare a fost cauzată de necesitatea dezinfecției și nebulizării celor trei localuri de facultăți în care au fost organizate secții de votare. Astfel, secretariatele nu au putut lucra la capacitate maximă și, în consecință, nu a fost completată integral situația studenților. Listele de cazare se vor publica în data de 29 septembrie 2020. Ulterior va începe cea de a doua etapă de repartizări în cămin. După finalizarea acestor două etape, după data 30 septembrie, se va lua în considerare repartizarea în cămine a studenților ce au depășit durata legală de studii precum și studenții care nu au făcut nicio cerere până în acest moment.

[Actualizare articol 26.09.2020]

Studenții care au primit repartiții de cazare în căminele UTCB care nu se prezintă pentru formalitățile de cazare până la data de 29.09.2020 inclusiv, vor pierde repartiția de cazare alocată.

Începând de luni vom lua în considerare cererile ulterioare datei de închidere a chestionarelor din perioada 18-22 septembrie.

[Actualizare articol 25.09.2020]

Această actualizare nu face referire la studenții de anul I licență.
Cererea de cazare pentru studenții care nu au completat-o în perioada 18-22 sepetembrie poate fi completată aici: https://forms.gle/7cCqUZhMRPop1PWt8, iar cazarea se face în limita locurilor disponibilie după data de 29 septembrie 2020.

Listele studenților repartizați în cămine poate fi consultată aici:

Revenim cu actualizări despre căminele C4 și C5 în cursul zilei de astăzi.

Cazarea s-a făcut conform informațiilor primite de la secreatariatele facultăților în care a fost specificată situația școlară, anul de studiu și tipul de școlarizare.

Pentru a respecta reglementările GDPR puteți consulta listele complete de cazare pe camerela administratorul căminului în care ați fost repartizat

Programul de cazare este 26-28 septembrie între orele 09.00 – 14.00, iar parcursul este următorul:

Pentru orice fel de nelămuriri completați chestionarul acesta: https://forms.gle/Z7tsHoaKuTXofX8t7

[Actualizare articol 24.09.2020]

Mâine, 25 septembrie 2020, vor fi postate listele de cazare cu numele studenților care au completat chestionarul publicat în septembrie și au ales cazare în conformitate cu scenariul de desfășurare a activităților didactice în sistem online. Pentru studenții care nu au completat chestionarul, acesta se va redeschide mâine 25 septembrie, iar cazările se vor face în limita locurilor disponibile. Cazările preferențiale s-au făcut în funcție de criteriile votate de Senatul UTCB, având prioritate studenții cu o situație școlară bună.

[Actualizare articol 18.09.2020]

În atenția studenților UTCB care doresc să se cazeze în căminele universității 

Având în vedere termenul scurt impus de legislația în vigoare între decizia Senatului UTCB din 22 septembrie privind modul de desfășurare a activităților didactice și începerea noului an universitar, vă supunem atenției chestionarul următor prin care vă invităm să vă exprimați intenția de cazare în căminele UTCB. Acest chestionar va ajuta la crearea unor scenarii de cazare în căminele UTCB, scenarii corelate cu cele prevăzute în ordinul comun al Ministerelor Educației și Cercetării si Sănătății privind desfășurarea activităților didactice (față în față, hibrid sau online). Înainte de a completa chestionarul, vă rugăm să citiți informațiile următoare. 

În luna iulie 2020 a fost disponibil pentru toți studenții UTCB un chestionar care a fost folosit ca formular de precazare și care va fi luat în considerare cu prioritate la cazare. Chestionarul a fost completat de aproximativ 1000 de studenți ai universității și de 450 noi studenți admiși în sesiunea iulie 2020. Este obligatoriu pentru toți studenții completarea noului formular.

Numărul total de camere în cele patru  cămine ale universității (C3, C4, C5 și C7) este de 617, iar actualul ordin comun al Ministerelor Educației și Cercetării și Sănătății menționează faptul că se pot caza doi studenți în cameră, prin excepție trei studenți, dacă sunt din aceeași formație de studiu.

Contractele actuale de cazare pentru studenții din căminele UTCB se încheie la data de 21 septembrie. Din această dată  vom începe eliberarea căminului C3, activitate ce se va încheia la data de 30 septembrie 2020. În celelalte cămine, în funcție de decizia Senatului UTCB din 22 septembrie privind modul de desfășurare a activităților didactice, vor avea loc relocări și cazări în funcție de criteriile propuse spre dezbatere.

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte privind cazarea în căminele UTCB:

1. Tarifele de cazare sunt calculate pe cameră, iar tariful pe persoană se calculează în funcție de numărul de studenți cazați în acea cameră și tipul de subvenție. Dacă un student renunță la locul de cazare după data de întâi ale lunii, acesta va plăti acea lună integral, iar studentul sau studenții care rămân în acea cameră vor plăti corespunzător tarifului pe cameră, fără a mai fi luat în calcul colegul care a plecat, sau pot face o cerere de relocare într-o altă cameră.

2. Tarifele nesubvenționate de cazare pe cameră propuse spre aprobare Senatului UTCB pentru anul universitar 2020-2021 sunt:

3. Categoriile de studenți români școlarizați pe locurile finanțate de la buget și subvențiile corespunzătoare  sunt:

4. Alte categorii de studenți subvenționați

5. Studenții familiști sunt considerați doar cei care sunt căsătoriți

6. Pentru studenții înmatriculați înainte de anul universitar 2020-2021, au prioritate studenții școlarizați pe locuri finanțate de la buget

7. Studenții care solicită să fie cazați în continuare în căminele UTCB în cazul scenariului complet online trebuie să menționeze situația specială (activitate de cercetare, voluntariat, concursuri studențești, internship-uri, contracte de muncă în domeniu, studenți orfani și proveniți din centrele de plasament) în care se află și să aducă o dovadă în acest sens.

FORMULARELE TREBUIE COMPLETATE PÂNĂ LA DATA DE 21.09.2020 ORA 23.59

Formulare pentru studenții admiși la concursurile de admitere din anul 2020: https://forms.gle/AkXfDeYVzCu5FMrF7

Formular pentru studenții înmatriculați: https://forms.gle/GHQWDsY8rdMwHGQFA

[Articol din data de 11.09.2020]

În ședința Senatului UTCB din data de 22 septembrie 2020 se va stabili aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice în instituție conform ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății (MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020). Scenariile de organizare și desfășurare a activităților didactice vor fi coroborate cu scenariile de funcționare a căminelor UTCB.

Scenariul 1 – Participarea fizică in instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție Scenariul 1 implică deschiderea celor 4 cămine ale universității și cazarea studenților UTCB în limita locurilor disponibile.

Scenariul 2 – Cursuri derulate online, seminarii organizate parțial online, practică, lucrări practice, laboratoare si proiecte organizate cu prezență fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecție. Acest scenariu implică deschiderea celor 4 cămine ale universității și cazarea studenților UTCB în limita locurilor disponibile.

Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online. Scenariul implică deschiderea a maxim 3 cămine ce vor asigura locurile de cazare pentru:

Reguli generale pentru căminele UTCB

*aceste propuneri pentru criteriile de cazare vor fi supuse dezbaterii Senatului UTCB din data de 22.09.2020

Skip to content