Comunicat ARUST 19.07.2023

20 iulie 2023

Alianța Română a Universităţilor Tehnice (ARUST)

Întâlnire cu Ministrul Educației

Alianța Română a Universităților de Știință și Tehnologie  (ARUST) constituită din Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea ”Politehnica” din Timișoara  și Universitatea Tehnică de Construcții București și Universitatea de Arhitectura și Urbanism ”Ion Mincu” din București , reprezintă interesele a peste 85.000 de studenți din domeniul științe inginerești, arhitecturii și urbanismului.

În cursul zilei de ieri, 18 iulie, rectorii universitățior membre ARUST au avut o întâlnire cu ministrul educației doamna Ligia Deca.

Dialogul a vizat mai multe subiecte importante pentru instituțiile de învățământ superior membre.

Dintre aceste amintim: finanțarea corectă, transparentă și predictibilă a universităților membre ARUST, susținerea rețelelor de universități europene, atât din punct de vedere legislativ/metodologic cât și financiar, la nivel național cât și la nivel european.

O altă temă abordată a vizat legislația secundară necesare a fi elaborată de către minister, respectiv Guvern, după intrarea în vigoare a Legii Învățământului superior.

În aceste context ARUST si-a exprimat disponibilitatea de a sprijini cu expertiză, realizarea acestei legislații, în special cea cu privire la programele naționale definite prin noua lege.

Internaționalizarea învățământului superior, sprijinirea universităților în acest proces și accesul universităților românești în alte spații geografie, au reprezentat un alt subiect discutat.

Rectorii universităților membre ARUST consideră că finanțarea de către Ministerul Educației a consorțiilor pentru învățământ dual, reprezintă o decizie importantă care să permită sprijinirea studenților și lansarea programelor de studii în sistem dual precum și consolidarea parteneriatului dintre universități, operatorii economici și autotitățile locale.

Rectorii universităților membre ARUST își exprimă satisfacția cu privire la întâlnirea avută la sediul Ministerului Educației, apreciează dialogul direct, sincer și constructiv.

ARUST apreciează în mod special, existența în cadrul Legii învățământului superior a Programului național pentru domeniile științelor exacte, ingineriei, tehnologiei și matematicii și susține în continuare necesitatea creerii unui cadru coerent și predictibil, care să ofere șansa tinerilor  pentru a se forma în aceste domenii.

Criza profundă de resursă umană în domeniile STEM, care conduce la imposibilitatea dezvoltării economiei, atât la nivel național cât și european, trebuie să reprezinte o preocupare majoră a decidenților –autorități naționale, locale, universități, companii – preocupare împărtășită de cvasitotalitatea specialiștilor din educației, industriei, autorități la nivel european și global.

Prin profilul universităților partenere, ARUT reprezintă astăzi la nivel național, cel mai mare formator și furnizor de resursă umană înalt calificată în domenii prioritare economiei românești, factor esențial al unei dezvoltării sustenabile. Sunt acoperite o largă și diversă paletă de specializări de maximă actualitate și importanță strategică, precum știința calculatoarelor, automatizări industriale, robotică, microelectronică, autovehicule electrice, energii regenerabile, sisteme flexibile de fabricație, clădiri inteligente, cybersecurity, inteligența artificială, blockchain, infrastructură critică, reziliență la dezastre, arhitectură și urbanism, și multe, multe alte noi tehnologii ce prefațează acest secol al high-tech.

Suntem încredințați că doar prin dialog vom putea să construim instituții de învățământ superior mai puternice, puse în folosul societății.

Sursa foto: https://www.bzi.ro/poze/alianta-romana-a-universitatilor-de-stiinta-si-tehnologie-arust-intalnire-cu-ministrul-educatiei-4763969?pic=1

 
Skip to content