Anunt privind desfasurarea Conferintei de deschidere a proiectului cu titlul „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”, cod MySMIS POCU/379/6/21/124651

11 martie 2020

Comunicat de Presa 10 martie 2020

          Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti anunta ca pe data de 25.03.2020, ora 14:00, la sediul acesteia din bd-ul Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti, in incinta Faculatii de Hidrotehnica, etajul II, Amfiteatrul Radu Priscu, va avea loc Conferinta de deschidere a proiectului POCU/379/6/21/124651, avand titlul „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”. Obiectivul general al proiectului este cresterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Romania, in vederea diminuarii ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 60 studenti apartinand categoriilor vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale complementare dezvoltate prin proiect in special in ceea ce priveste antreprenoriatul. Printre rezultatele previzionate ale proiectului se pot enumera: un raport de analiza a actualelor oferte de studii si a pro-blemelor identificate la nivelul grupului tinta de la fiecare partener cu statutul de uni-versitate, actualizare si/sau elaborare de oferte de studii complementare pentru licenta care sa duca la diminuarea ratei de abandon a studiilor universitare, dezvoltarea de oferte educationale cu continut antreprenorial inovator in invatamantul tertiar universitar din domeniile ingineresti, minim 5 oferte de studii complementare (minim o oferta de studii complementara la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate), minim 5 cursuri/ 5 module de antreprenoriat inclus in ofertele de studii completare dezvoltate in proiect (minim un curs/modul de antreprenoriat proiectat si derulat la nivelul fiecarui partener cu statut de universitate). Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L. pe o perioada de implementare de 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 6.898.447,03 lei, astfel: asistenţa nerambursabilă – 5.804.963,82 lei asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul Social European si 914.067,61 lei asistenţă financiară nerambursabilă din Bugetul naţional) si 179.415,60 lei cofinanţare din partea Beneficiarului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

[Giorgian NECULOIU – Manager de proiect — 0729.388.007]

 
Skip to content