Editura Conspress

Editura Conspress a fost înființată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.5126/1993, este acreditată de către CNCSIS având cod 252 și funcționează ca un compartiment distinct în cadrul Universității Tehnice de Construcții din București.

Regulamentul de organizare și funcționare al editurii Conspress poate fi consultat aici.

Scopul principal al înființării Editurii CONSPRESS îl constituie susținerea procesului de învățământ, a cercetării științifice și a creației cultural – artistice prin editarea de publicații care promovează valorile fundamentale ale cunoașterii. Editura susține acest obiectiv prin punerea la dispoziție a noilor apariții editoriale legat de domeniile inginerie civilă, instalații, mecanic sau geodezie în librăria editurii.

Activitatea editorială cuprinde selecția, propunerea și pregătirea pentru apariție a documentelor – cărți și publicații care pot obține ISBN/ISSN. Aceasta include și tipărirea, distribuția și marketingul.

Conspress se adresează atât studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor UTCB, cât şi specialiștilor care au nevoie de informații noi. Se tipăresc cărți și în limbi străine, existând o cerință în acest sens.

De serviciile editurii beneficiază atât persoanele fizice, cât și cele juridice.
Editura Conspress funcționează cu tipografie proprie care asigură și serviciile de multiplicare pentru Universitate și atelier de legătorie.

În cadrul editurii Conspress se publică:

De la înființare până în prezent au fost tipărite un număr de peste 100.000 titluri de cărți și publicații periodice, iar Editura Conspress fost prezentă la târguri de carte, reușind să fidelizeze cititorii specialiști. De altfel editura prin site-ul http://utcb.conspress.ro își promovează fiecare nouă apariție.

Editura Conspress urmărește să-și fidelizeze clienții și să-i informeze cu ultimele apariții în domeniu.

Cea mai mare mândrie a editurii este faptul am publicat un număr foarte mare şi variat de lucrări, iar sigla editurii ne-a ajutat să fim ușor recunoscuți și căutați.