Îmbunătățirea infrastructurii TIC în Universitatea Tehnică de Construcții București – eLife, eStudent

9 septembrie 2021

Finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014 – pentru proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii TIC în Universitatea Tehnică de Construcții București – eLife, eStudent”, Cod SMIS 2014+ 150190

Universitatea Tehnică de Construcții București (U.T.C.B.) anunță începerea activităților proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii TIC în Universitatea Tehnică de Construcții București – eLife, eStudent, cod SMIS 2014+ 150190. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. U.T.C.B, în calitate de Beneficiar, a încheiat un contract de finanțare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. Proiectul va fi derulat în Municipiul București în perioada 16.08.2021 – 15.08.2022, cu o valoare totală de 1.358.142,97 RON, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.330.980,11 RON. Obiectivul general al proiectului este asigurarea protejării sănătății studentilor și personalului din universitate în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în echipamente de de lucru de la distanță pentru studenți, de tipul laptopurilor, protecție și prevenție, promovând incluziunea socială care să conducă la creșterea capacității adecvate învățare, limitând numărul potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate.

Competitivi împreună! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Pentru relații suplimentare: Ec. drd. Monica Florentina CALOPEREANU – manager de proiect, e-mail: monica.calopereanu@utcb.ro.

 
Skip to content