Începerea anului universitar 2020-2021

22 septembrie 2020

[Actualizare articol în data de 29 ianuarie 2021 ]

Studenții care nu au cont instituțional (O365, Teams), sunt rugați să ia legătura cu secretariatul facultății de care aparțin.

[Actualizare articol în data de 4 noiembrie 2020 ora 17.00]

Studenții care apar pe listele de burse sunt rugați ca pe lângă completarea și trimiterea sau aducerea declarațiilor aferente tipurilor de burse să completeze și chestionarul https://forms.gle/n9eszkjVFzFhQQyZ9 prin care specificați contul bancar în care să se vireze bursa. În perioada pandemiei este limitat accesul la casieria universității și viramentul bancar al bursei este soluția cea mai sigură din punct de vedere sanitar.

[Actualizare articol în data de 5 octombrie 2020 ora 12.30]

Detaliile despre buse și taxe (taxă de înamtriculare și taxă de studiu) au fost actualizate pe pagina dedicată acestor informații: https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/burse-si-taxe/

[Actualizare articol în data de 29 septembrie 2020 ora 11.00]

Pentru studenții care nu au cont instituțional și de Microsoft Teams vă rugăm să completați noul chestionar.
https://forms.gle/9H6DFh4zbvnzEsZj9

Dintr-o eroare linkul pentru înscriere folosit în data de 28 septembrie a fost incomplet. Ne cerem scuze și vă rugăm să completați următorul link care conține numele și prenumele: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N1vP0jQ5OkyHAldv6FReqhoeh4VcslJEnKjczq-V47hUNFo2NTNUMk1HTVNTOUEyNDIwTFJFQzVHNy4u
Atenție, trebuie să foloșiți contul instituțional pentru a răspunde la chestionar!

[Actualizare articol în data de 28 septembrie 2020 ora 21.30]

În vederea înmatriculării, toți studenții UTCB de la ciclurile de studii de licență și master se vor înscrie online, până la data de 5 octombrie 2020 ora 12.00, folosind adresa: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N1vP0jQ5OkyHAldv6FReqhoeh4VcslJEnKjczq-V47hUNFo2NTNUMk1HTVNTOUEyNDIwTFJFQzVHNy4u

Taxele aprobate în ședința Senatului UTCB din data de 22 septembrie 2020 se pot consulta aici: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/09/Cuantum-taxe-2020-2021.pdf

Până pe data de 1 octombrie vom pune la dispoziție linkuri de plată online pentru taxa de înmatriculare și pentru taxa de școlarizare.

Pentru primirea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, după completarea fișei de înscriere și plata taxelor de înmatriculare (pentru studenții anului I), a taxelor restante (dacă este cazul) și a taxelor de studii (tranșa I, dacă este cazul), studenții vor fi invitați la secretariatele facultăților pentru semnarea documentelor și ridicarea acestora, după data de 15 octombrie 2020. Studenții anului I vor depune la secretariat și două poze în format 3x4cm. Vom anunța pe site în timp util datele la care studenții vor fi invitați să vină la secretariate.

Regulamentul privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București este disponibil aici: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/09/Regulament-activitati-online-revizuit-22092020.pdf

[Actualizare articol în data de 27 septembrie 2020 ora 19.20]

Link Ceremonia online de deschidere a anului universitar 2020-2021 la UTCB

Activitățile didactice din anul universitar 2020-2021 încep în data de 28 septembrie. Vă rugăm să consultați orarele postate pe site-urile facultăților.

[Actualizare articol în data de 24 septembrie 2020 ora 19.00]

Începând de astăzi 24.09.2020 studenții de anul I licență primesc pe e-mailul folosit pentru înscrierea în platforma de admitere un mesaj din partea UTCB cu datele de activare a contului institutional. Mesajul primit este de la UTCB, cu subiectul: Cont Office 365 – UTCB. Procedura de activare a contului poate fi accesată aici: https://www.youtube.com/watch?v=QH_Chq5pUeY&ab&ab_channel=UTCB
Pentru probleme de primire a emailul sau probleme de logare puteți trimite e-mail către o365@utcb.ro.

Studenții din anul I master care nu sunt absolvenți UTCB din anul universitar 2019-2020 trebuie să completeze chestionarul: https://forms.gle/8y7gCPqKzQAspkkG9 pentru a primi mesajul de la UTCB cu datele de activare a contului institutional, după care urmează procedura publicată în clipul de mai sus.

[Actualizare articol în data de 23 septembrie 2020 ora 21.35]

Folosind linkul de mai jos veți descărca un ghid pentru studenții de anul I ce cuprinde un rezumat privind activitățile, documentele și procedurile universității.

Înmatricularea se face la o data ulterioară care va fi anunțată ca actualizare la acest articol.

În data de 25 septembrie toți studenții din anul I vor primi pe e-mailul folosit la înscriere contul instituțional de forma prenume.nume@student.utcb.ro, cont pe care îl vor folosi pentru platforma online de învățare folosită de universitatea noastră. De asemenea, pe site-ul universității va fi postată și o procedură prin care vom explica modalitatea de conectare la platforma online de învățare.

Pe data de 28 septembrie, la ora 16.00, pe platforma de învățare online se va transmite deschiderea oficială a anului universitar 2020-2021 la UTCB. Revenim pe data de 27 septembrie cu o actualizare privind linkul de participare.

[Actualizare articol în data de 22 septembrie 2020 ora 21.20]

Tot în ședința Senatului UTCB din data de 22 septembrie 2020 s-au aprobat tarifele nesubvenționate de cazare pe camere pentru anul universitar 2020, cu mențiunea că acestea vor fi recalculate în cazul reducerii cuantumului cheltuielilor aferente funcționării căminelor:

Tarifele de cazare în cămin ce se vor aplica pentru studenții școlarizați pe locurile de la buget se obțin prin scăderea subvenției (de aproximativ 150 lei pe student, valoarea exactă fiind stabilită anual de ministerul de resort) din tariful nesubvenționat pe student (ce se obține prin împărțirea tarifului nesubvenționat pe cameră la numărul de studenți cazați în cameră).

Căminul C5 este destinat studenților internaționali, iar căminul C7 este singurul în care se pot caza studenții familiști.


Studenții pot beneficia de cazare preferențială (prin alegerea căminului) în funcție de următoarele criterii de departajare:
A. Criteriul 1 – performanțele academice

B. Criteriul 2 – anul de studiu

C. Criteriul 3 – Membru al Senatului UTCB (cu o prezență pe anul universitar precendent de 2/3 din totalul întâlnirilor) – 1 punct
D. Criteriul 4 – Membru al Consiliului facultății (cu o prezență pe anul universitar precendent de 2/3 din totalul întâlnirilor) – 1 punct
E. Criteriul 5 – activități de voluntariat în anul universitar precedent (dovada va fi asumată public de organizația gazdă prin încărcarea pe site-ul organizației a raportului de activitate anual pentru studenții în cauză)

Studenți familiști pot fi cazați numai în căminul C7 și sunt eligibili :

Repartizare locurilor de cazare în baza informațiilor primite de la secretariatele facultăților încep din data de 23 septembrie și vor fi finalizate până pe data de 25 septembrie, urmând ca în funcție de noile repartizări studenții să se poată caza/reloca în weekendul 26-27 septembrie.

[Articol publicat în data de 22 septembrie 2020 ora 18.30]


Anul universitar 2020-2021 va debuta pe data de 28 septembrie.

În data de 22 septembrie 2020 Senatul UTCB a hotărât începerea activităților didactice în regim online (scenariul 3) pentru studiile universitare de licență și master din toți anii de studii, și pentru studenții înmatriculați la doctorat în anul universitar 2020-2021. Studenții înmatriculați la studii universitare de doctorat în anii universitari anteriori vor desfășura activitatea de pregătire doctorală în scenariul 2 (hibrid).

Senatul UTCB va analiza din nou, la jumătatea lunii octombrie, contextul epidemiologic și va actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate, îndeosebi pentru studenții anului I de licență. În eventualitatea activării ulterioare a scenariului 2 (hibrid) pentru studenții anului I de licență, va fi disponibil căminul C3 pentru cazarea acestora.

Vă rugăm să urmăriți site-ul UTCB pentru actualizări.

Skip to content