Conferința de închidere a activităților proiectului POCU/320/6/21/122333

30 octombrie 2023

[27 octombrie 2023]

Anunț privind încheierea perioadei de implementare a proiectului cu titlul „Oferte educaționale noi şi flexibile în învățământul terțiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare”,             cod MySMIS POCU/320/6/21/122333

          Universitatea Tehnică de Construcții București anunță că pe data de 04.11.2023 se încheie perioada de implementare a proiectului POCU/320/6/21/122333, având titlul „Oferte educaționale noi şi flexibile în învățământul terțiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare”. Conferința de închidere a activităților proiectului se va desfășura pe data de 30.10.2023, începând cu ora 18:00, evenimentul fiind organizat și transmis online prin intermediul platformei Microsoft Teams, accesând link-ul: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a11e5adb0d5924718bb1c8c4f315d56a9%40thread.tacv2/1698481103643?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%22ee802cb6-11ff-4fcf-93da-2fa47ff93574%22%7d     Obiectivul general al proiectului a fost creșterea ratei de acces și a participării în învățământul terțiar non-universitar, a creșterii atractivității ofertelor educaționale din învățământul terțiar universitar și non-universitar, în scopul de a oferi programe de studii bazate atât pe nevoile cursanților/studenților dar și adecvate unei piețe de muncă aflată în continuă mișcare. Printre rezultatele previzionate ale proiectului s-au enumerat: un raport cu cerințele pieței muncii, dezvoltarea/redefinirea a 6 programe de studiu din învățământul terțiar universitar, dezvoltarea unui program de studiu în învățământul terțiar non-universitar tehnic, întâlniri cu reprezentanți ai firmelor și cu elevii de liceu, discursuri motivaționale pentru studenți, programe de formare continuă pentru personalul didactic și implementarea de anumite metode moderne de transmitere a cunoștințelor disciplinelor din cadrul ofertelor educaționale diversificate prin dezvoltarea unei platforme educaționale Cloud. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Valahia din Târgoviște, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea Politehnica Timișoara și S.C. Omega Trust S.R.L. pe o perioadă de implementare de 36 luni. Valoarea totală a proiectului a fost de 5.755.453,06 lei, astfel: asistență nerambursabilă – 5.625.932,28 lei (4.880.174,71 lei asistență financiară nerambursabilă prin Fondul Social European și 745.758,09 lei asistență financiară nerambursabilă din Bugetul național) și 129.520,10 lei cofinanțare din partea Beneficiarului și a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Giorgian NECULOIU – Manager de proiect — 0729.388.007

Skip to content