Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare

3 aprilie 2018

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, cu modificările si completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Condiții Generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020, cu modificările și completările ulterioare și Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice “Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”,

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), în calitate de Lider Proiect anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul „Oferte educaționale noi și flexibile în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic conforme cu cerințele pieței muncii în schimbare„, cod MySMIS 2014+, ce va fi depus in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritara 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.

Anunț selecție parteneri

Anexa 1_Scrisoare_intenție

Anexa 2_Fișa parteneriat

Anexa 3_Grila de calificare

Anexa4_Grila de evaluare

Raportul procedurii de selecție parteneri

Skip to content