Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Date de contact

Fax: 021 242.07.93
Centrala: 021 242.12.08/144/109

E-mail: gheorghe.badea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Gheorghe M. Badeaa absolvit specializarea Geodezie în anul 1989, în cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti. A obţinut diploma de doctor cu teza „Contribuţii privind utilizarea datelor cadastrale în sistemul informaţional al teritoriului” în anul 2003 şi atestatul de abilitare cu lucrarea: „Cadastru, infrastructuri de date geospaţiale, standarde şi metadate”, în domeniul Inginerie Geodezică, în anul 2018.

Este profesor universitar în cadrul Departamentului de Topografie şi Cadastru din Facultatea de Geodezie şi conducător de doctorat în domeniul nou înfiinţat (2022), Inginerie Geodezică, în cadrul Şcolii Doctorale a UTCB, precum şi conducător în cotutelă în domeniul Inginerie Civilă şi Instalații, subdomeniul geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie.

Are o experienţă profesională de peste 32 de ani în învăţământul superior la actualul loc de muncă şi desfăşoară activităţi didactice în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Facultatea de Urbanism, din 1998, la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, din 2012 şi la Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică, din anul 2022, la discipline din domeniul topografie-cadastru.

Este autor/coautor a 8 cărti și capitole de cărti în edituri centrale, a 6 cărti și capitole de cărti (cursuri universitare şi îndrumătoare) în editura UTCB, toate din domeniul Cadastru şi GIS, are publicate peste 100 de articole ştiinţifice, dintre care peste 30 cotate ISI şi a fost implicat în peste 50 de contracte/proiecte de cercetare ştiinţifică (membru, responsabil, director de proiect).

Este expert evaluator ARACIS, exoert evaluator proiecte UEFISCDI, formator în domeniul asigurării interne a calităţii şi formator în domeniul dezvoltării programelor de studii.

Face parte din asociaţii profesionale în calitate de membru al Uniunii Geodezilor din România (UGR), preşedinte al Comisiei 7 „Cadastru şi administrarea teritoriului” şi membru al Societăţii Române de Fotogrametrie şi Teledetecţie (SRFT).

Are activităţi de colaborare cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) în calitate de persoană autorizată categoria D, consilier pentru norme tehnice şi membru în Consiliul de Administraţie.

A fost prodecan în perioada 2012-2015 şi din octombrie 2015 ocupă funcţia de decan. Este membru în Consiliul Şcolii Doctorale a UTCB, Consiliul Facultăţii de Geodezie, Consiliul de Administraţie şi Senatul UTCB.

Domenii de expertiză: Întocmirea documentaţiilor tehnice necesare înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, achiziția și prelucrarea datelor geospațiale pentru integrarea în GIS, culegerea şi prelucrarea datelor cadastrale, realizarea infrastructurilor de date geospațiale, utilizarea instrumentelor din ingineria geodezică pentru culegerea, prelucrarea și modelarea datelor geospatiale, întocmirea suportului cartografic pe care se proiectează lucrările de infrastructură, investițiile în construcții, lucrările de utilitate publică, locuințe, utilități etc., utilizarea datelor spaţiale din diferite servicii şi geoportaluri web

Descriere activități de cercetare

În cadrul Şcolii Doctorale a UTCB desfăşor activităţi de cercetare prin coordonarea ştiinţifică a lucrărilor de doctorat în domeniul Inginerie Geodezică şi în cotutelă în domeniul Inginerie Civilă şi Instalații, subdomeniul geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie.

În cadrul Centrului de cercetare Măsurători Geodezice Inginereşti şi Infrastructuri de Date Spaţiale din Departamentul de Topografie şi Cadastru, Facultatea de Geodezie, desfăşor activităţi de cercetare prin  colaborări cu universităţi şi instituţii de profil şi parteneriate cu mediul de afaceri:

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

 
Skip to content