Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Prorector – cercetare științifică și relații internaționale

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Director departament
Membru senat UTCB

Prof. univ. dr. ing. Horațiu POPA

Membru senat
Membbru consiliul DGF

Skip to content