Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Director Școala Doctorlă

Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Director departament
Membru senat UTCB