Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Prof. univ. dr. ing. Johan NEUNER

Președinte senat UTCB

Conf. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Director Școala Doctorlă