Domeniul Inginerie Civilă și Instalații

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Director Școala Doctorlă

Prof. univ. dr. ing. Andrei Mugur GEORGESCU

Date de contact E-mail: andreig@hidraulica.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Dl. Dr. Georgescu este profesor la Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului din Universitatea Tehnică de Construcții București. Domeniile sale principale de competenta sunt: ingineria vântului, hidraulică și mașini hidraulice, conversia energiei mecanice din surse regenerabile, reducerea consumului de energie în sistemele de distribuție a apei. […]

Prof. univ. dr. ing. Mircea DEGERATU

Date de contact E-mail: mircea.degeratu@yahoo.com Curriculum Vitae Vezi CV Activitatea profesional-didactică: Profesor universitar la Departamentul de Hidraulică şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (cursurile: Hidraulică, Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Ingineria vântului, Termohidraulica fluidelor compresibile, Instalaţii şi echipamente pentru utilizarea energiilor mecanice nepoluante, Hydraulique, Captarea și conversia energiilor provenind din vânt și valuri). […]

Prof. univ. dr. ing. Teodor IFTIMIE

Facultate: Căi ferate, Dumuri și Poduri Departament: Rezistenta Materialelor Poduri şi Tuneluri Domeniu: Inginerie Civilă şi Instalaţii Specializare: Căi de Comunicație, Poduri şi Tuneluri Date de contact E-mail: tiftimie@cfdp.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Teodor N. Iftimie este Profesor Asociat in cadrul Departamentului de Rezistenta Materialelor, Poduri si Tuneluri din cadrul Facultatii de Căi Ferate, Drumuri […]