Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ZAFIU

1 mai 2018

Date de contact

E-mail: zafiu_petre@yahoo.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Gheorghe Petre ZAFIU a absolvit, în anul 1969, Facultatea de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii (actual: Facultatea de Utilaj Tehnologic), din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti (actual: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, UTCB). Cariera universitară a început-o în 1973, ca asistent la Institutul de Construcţii din Bucureşti. Trecând prin toate treptele academice, devine în 1992 profesor universitar. În anul 1984 a devenit doctor în Ştiinţe Tehnice – Domeniul Inginerie Mecanică, Specializarea Maşini de Construcţii – la Institutul de Construcţii Bucureşti (actual UTCB), cu teza intitulată “Studiul optimizării parametrilor tehnologici ai rulourilor compactoare-vibratoare în concordanţă cu caracteristicile mecanice şi fizice ale pământurilor”. Este conducător de doctorat din anul 2005. A condus şi finalizat 3 doctorate; în prezent are un doctorand în stagiu. Posedă certificat de agreere ca specialist, persoană fizică, pentru elaborarea documentelor tehnice aferente sistemului de conducere şi asigurare a calităţii. În perioada 1990-2008, a ocupat funcţiile de Şef de catedră la Catedra Maşini de Construcţii, membru în Senatul universităţii şi în Consiliul Profesoral al facultăţii. Din iulie 2011 este pensionar. Continuă să lucreze în domeniul academic ca profesor asociat în Departamentul de Maşini de Construcţii şi Mecatronică din cadrul Facultăţii de Utilaj Tehnologic pentru Construcţii. Este autor/coautor a 13 tratate, cursuri şi alte materiale universitare; coautor la 4 normative ; a publicat 324 articole de specialitate; a participat cu 45 comunicări la diverse manifestări ştiintifice; este autor/coautor a 55 lucrări de cercetare-proiectare (28 responsabil), elaborate în baza unor contracte; are un brevet de invenţie. A prezentat două prelegeri, în calitate de profesor invitat, la Universitatatea “Haute Ecole de la Province de Liège – Rennequin Sualem”. Este membru al: Asociaţia Română pentru Tehnologii Echipamente şi Mecanizare în Construcţii (AROTEM); Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România; Societatea Inginerilor Tehnologi şi de Utilaje pentru Construcţii din Romania (SITURO).

DOMENII DE EXPERTIZĂ:

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019

 
Skip to content