Prof. univ. dr. ing. Horia-Mircea ALAMOREANU

Date de contact

Curriculum Vitae

Vezi CV

Horia Mircea P. Alămoreanu a absolvit Facultatea de Instalatii şi Utilaje pentru constructii, secţia Utilaj, din cadrul Institutului de Constructii Bucuresti (devenit ulterior UTCB), in anul 1963. A devenit Doctor in Stiinte Tehnice in anul 1974 in cadrul UTCB, cu o teza in care prezinta unele contribuţii in calculul de ordinul II al barelor, cu aplicatii la structurile portante ale macaralelor turn. Are calitatile de verificator şi autorizare proiecte de masini de ridicat, ISCIR. Este conducător de doctorat din anul 1992. Actualmente este Profesor asociat in cadrul Departamentului de masini de constructii si robotica din cadrul Facultatii de utilaj tehnologic pentru constructii din UTCB. De asemenea este preşedintele Comisiei de stiinte ingineresti I, din cadrul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii din Invatamantul superior. A fost decan al Facultatii de Utilaj tehnologic (1990-2000); a fost, de asemenea, director adjunct al Scolii doctorale a UTCB, in cadrul careia a fost directorul unui proiect finantat prin Fondurile structurale ale UE intitulat Burse doctorale pentru ingineria mediului construit (POSRU 59/1.5/S/2) implementat intre 2008 si 2011, in cadrul caruia au fost finantate studiile doctorale a 34 doctoranzi si au fost efectuate dotari cu aparatura de cercetare. A predat in calitate de profesor asociat la doua universitati din tara, precum si la Universitatea Tehnica a Moldovei. Este autor/coautor a 13 tratate, cursuri si alte materiale universitare; a publicat 36 articole de specialitate, a participat cu 56 comunicari la manifestari stiintifice, din care 15 in strainatate, este autor/coautor/responsabil a 86 lucrari stiintifice si a14 lucrari de proiectare elaborate in baza unor contracte; are 5 brevete de inventie, din care una ca unic autor.

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019