Reuniunea Promoţiei de Absolvenţi 1970 ai Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole

22 septembrie 2023

Am fost onorați să găzduim joi, 21 septembrie, Reuniunea Promoţiei 1970 de Absolvenţi ai Facultății de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole.

Cuvântul de bun-venit a fost rostit de decanul facultății, conferenţiar Mihail Iancovici. A fost trecută în revista evoluția instrumentelor de calcul, a tehnologiilor de realizare a construcțiilor civile și a organizării proceselor de producție, ca urmare a dezvoltării accelarate a mijloacelor și a tehnicilor de analiză automată. De asemenea, a fost prezentată sintetic evoluția structurii ciclurilor și programelor de studii, constând actualmente în trei programe de studii de licență (cu durată de patru ani) și cinci programe de studii de masterat (cu durată de doi ani), cu un total de cca. 2300 de studenți înmatriculați în anul universitar curent.

Cu emoție și cu bucuria revederii, au fost împărtășite amintirile neprețuite ale unei promoţii excepţionale de profesionişti ai construcţiilor, revenită în băncile formării profesionale fundamentale.

Dorim să le mulțumim pe această cale și să ne îndreptăm recunoştinţa către munca depusă, care a contribuit semnificativ la patrimoniul lăsat moştenire generaţiilor viitoare. Suntem onorați să clădim educație în continuare, în această mareață și tainică profesie de inginer constructor. 

Decanatul Facultății de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole adresează mulţumiri doamnei conferenţiar Mariana Stan – Absolventă a Promoției 1970, pentru organizarea revederii colegiale.

Skip to content