Rezoluția Alianței Române a Universităţilor Tehnice (ARUT)

29 decembrie 2022

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a fost gazda întâlnirii reprezentanților instituțiilor de învățământ superior membre ale Alianței Române a Universităţilor Tehnice (ARUT), alianță constituită din cele cinci universități tradiționale de învățământ tehnic, respectiv Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea ”Politehnica” din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică de Construcții București.
Prin profilul universităților partenere, ARUT reprezintă astăzi la nivel național, interesele a peste 80.000 de studenți din ramura de științe inginerești, fiind cel mai mare formator și furnizor de resursă umană înalt calificată în domenii prioritare ale economiei românești. Sunt acoperite o largă și diversă paletă de specializări de maximă actualitate și importanță strategică, precum știința calculatoarelor, automatizări industriale, robotică, microelectronică, autovehicule electrice, energii regenerabile, sisteme flexibile de fabricație, clădiri inteligente, cybersecurity, inteligență artificială, blockchain și multe alte noi tehnologii care prefațează acest secol al high-tech.


Concluziile și propunerile agreate de către reprezentanții ARUT în urma reuniunii de la Cluj-Napoca sunt sintetizate după cum urmează:

  1. Luând în considerare importanța majoră a științelor inginerești în sectoare strategice de dezvoltare ale economiei naționale, ARUT consideră necesară adoptarea de către toți factorii decidenți a unui set de măsuri care să susțină și să încurajeze orientarea tinerilor către învăţământul superior tehnic, precum și de creșterea numărului de locuri bugetate alocate universităților cu aceste domenii. Nevoia de ingineri pe piața forței de muncă este susținută prin solicitările constante, aflate într-o continuă creștere venite din partea tuturor angajatorilor, gradul de angajabilitate fiind în acest domeniu de peste 85%.
  2. Dezvoltarea competitivității și atractivității în domeniul de științe inginerești este posibilă numai prin asigurarea unei finanțări adecvate pentru toate nivelurile de studii universitare: licență, master și doctorat. În acest sens solicităm factorilor de decizie majorarea finanțării pe student pentru toate specializările din domeniul ingineriei, având în vedere costurile specifice crescute asociate pregătirii profesionale: desfășurarea aplicațiilor cu formații mici de studenți, necesarul de infrastructură specifică (echipamente, instalații și instrumentație de laborator corelate cu procesul accelerat de dezvoltare tehnologică, gama foarte variată de componente electronice, electrice, mecanice, diverse materiale, consumabile, substanțe), consumul de energie electrică, precum și necesarul de personal didactic auxiliar specializat (laboranți, tehnicieni, ingineri de sistem etc).
  3. Pentru a oferi și asigura României o dezvoltare durabilă în acord cu noile tendințe și tehnologii, ARUT solicită tuturor decidenților adoptarea de urgență a unui set de măsuri care să stimuleze și susțină educația în domeniile STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Această abordare este unanim împărtășită la nivelul european prin politicile și programele lansate. În acest sens ARUT solicită Ministerului Educației susținerea universităților care contribuie la dezvoltarea domeniului STEM printr-o alocație financiară suplimentară de minimum 50%, care să asigure alinierea acestora la noile tehnologii.
  4. În vederea stimulării și încurajării cadrelor didactice și a tinerilor cercetători din universitățile partenere, ARUT lansează un set de programe de cercetare științifică, adresate acestora, cu finanțare integrală din venituri proprii. Această măsură a fost decisă în contextul în care accesul tinerilor în cadrul competițiilor naționale de cercetare-dezvoltare, caracterizate printr-un număr extrem de mic de apeluri dedicate și cu o rată de succes redusă, este limitată drastic și amputează orice perspectivă de dezvoltare personală în acest sens.
  5. Universitățile membre ARUT sunt puternic orientate spre consolidarea dimensiunii internaționale, fiind angrenate activ în dezvoltarea Spațiului European al Învățământului Superior și Cercetării. Astfel, ARUT este singurul consorțiu de universități din România în care toți membrii fac parte din alianțe de tip universități europene: EU_CONEXUS Plus, INGENIUM, EUT+, E3UDRES2 și EELISA, ceea ce dovedește recunoașterea la nivel internațional ca universități de elită și buna corelare a sistemului de învățământ tehnic superior românesc cu cel european. ARUT solicită Ministerului Educației susținerea în continuare a acestor alianțe transnaționale de tip universități europene, pentru derularea și implementarea în bune condiții a tuturor acțiunilor planificate, în vederea creșterii nivelului de calitate, performanță, atractivitate și competitivitate internațională.
  6. ARUT susține principiile egalității de gen, diversității și incluziunii ca și comunitate academică, în concordanță cu exigențele mediului economic și social, prin abordări inovative, inter și transdisciplinare, subsumate procesului cunoașterii. Aderând la proiectul “Women in Tech” , susținut de Comisia Europeană, își asumă implicarea femeilor în îmbunătățirea eco sistemului tehnologic și industrial, în mediul academic, în sectorul public și privat, pentru a construi rețele care să permită femeilor să găsească cel mai bun loc pentru abilitățile lor tehnologice.
  7. ARUT încurajează dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților în scopul dezvoltării de abilități importante, cum ar fi inovarea, rezolvarea problemelor și asumarea de riscuri. Prin înființarea de Startup-uri și Spinoff-uri de către studenți în cadrul universităților se promovează inovarea și se stimulează dezvoltarea economică în comunitate, creșterea și succesul întreprinderilor și industriilor locale
  8. În scopul alinierii cu politicile europene din domeniul cercetării și inovării s-a decis în cadrul ARUT modificarea denumirii consorțiului din “Alianța Română a Universităţilor Tehnice -ARUT” în “Alianța Română a Universităţilor de Științe și Tehnologie – ARUST. Aceasta va deveni operațională după actualizarea actelor constitutive.
 
Skip to content