Semnătura electronică în construcții

14 decembrie 2020

Universitatea Tehnică de Construcții București salută demersul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației de implementare a normelor tehnice care stabilesc modul în care va fi utilizată semnătura electronică de specialiștii tehnici din domeniile construcții, arhitectură și urbanism, de la concepția tehnică la recepția calitativă a tuturor lucrărilor de construcții, în paralel cu procedura obișnuită „pe hârtie”. Considerăm că acest pas este unul definitoriu în direcția digitalizării ce va eficientiza timpul de derulare a investițiilor în construcții.

Acest lucru a fost posibil prin Ordinul comun MLPDA/Autoritatea pentru Digitalizarea României nr. 4134/3875/2020 care aprobă normele tehnice privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

 
Skip to content