Stare de alertă

15 mai 2020

Extras din HOTĂRÂREA nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS‐CoV‐2 și din Recomandările DSP

Notă de informare

În contextul evoluțiilor înregistrate începând cu ianuarie 2020 în legătură cu infecția cu noul coronavirus SARS COV 19, pentru a putea continua activitatea profesională în cadrul instituției noastre sunteți obligați să respectați regulile de mai jos. Vă rugăm să rețineți că regulile prezentate sunt elaborate pe baza recomandărilor și reglementărilor publicate de către Direcțiile de Sănătate Publică, sau alte autorități publice. Datele dumneavoastră personale sau speciale sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă a principiilor legate de drepturile fundamentale. Scopul prelucrării este respectarea unor obligații legale, dar și interesul legitim al instituției noastre, în vederea păstrării unei stări corespunzătoare de sănătate publică. Datele sunt prelucrate și păstrate pe perioada stării de alertă, definită ca atare de autoritățile competente.

Conform Regulamentului UE 679/2018, beneficiați de următoarele drepturi: acces la datele cu caracter personal prelucrate, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, retragerea consimțământului, opoziție cu privire la prelucrarea datelor, obiect împotriva unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau dreptul de a va adresa
instanțelor de judecata competente. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și înregistrată la Registratura Universității Tehnice de Construcții Bucureștii.

Măsuri care privesc angajații

Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

Măsuri care privesc angajatorul

Angajatorii vor asigura:

Activități de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor

Skip to content