UTCB își exprimă intenția de a stabili un parteneriat entități private în vederea implementării unui proiect finanțat prin EEA and Norwegian Financial Mechanisms

28 noiembrie 2019

Universitatea Tehnică de Construcții București își exprimă public intenția de a stabili un parteneriat cu entități private, conform art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în vederea implementării unui proiect   (ID proiect: RONO2019-0058)  finanțat prin EEA and Norwegian Financial Mechanisms.

În acest scop Universitatea Tehnică de Construcții București așteaptă transmiterea unei scrisori de interes până cel târziu în data de 10.12.2018 către Universitatea Tehnică de Construcții București, la adresa de email: cristiana.croitoru@utcb.ro.

Scrisoarea de interes va trebui să conțină

A1.  Manufacturarea si instrumentarea prototipurilor sistemelor de ventilare pentru sălile de operație si saloanele de izolare.

A2. Măsurarea parametrilor de calitate ambientala in conformitate cu cerințele standard pentru unitățile medicale, in special pentru zonele de săli de operație, saloanele de terapie intensiva si saloanele de izolare pentru bolnavii infecțioși.

A3. Dezvoltarea unor modele numerice de consum de energie aferente unităților medicale.

A4. Realizarea unei platforme web care integrează activități economice, de cercetare, de diseminare pentru a realiza o rețea de experți in domeniul camerelor curate si sălilor de operație.

Informații suplimentare puteți afla accesați site-ul: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare