UTCB își exprimă intenția de a stabili parteneriate cu entități private în vederea implementării unor proiecte finanțate prin EEA and Norwegian Financial Mechanisms

24 septembrie 2018

Universitatea Tehnică de Construcții București își exprimă public intenția de a stabili un parteneriat cu entități private, conform art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în vederea implementării unor proiecte finanțate prin EEA and Norwegian Financial Mechanisms.

Informații suplimentare puteți afla accesați site-ul: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare

Lista proiectelor care se dorește a fi implementate în parteneriate cu entități private este următoarea:

anunt ID proiect EEA 1277