UTCB – Parte a proiectului ,,NetZeRoCities’’ împreună cu partenerul asociat EU-CONEXUS – Primăria Sectorului 2 București

30 octombrie 2023

UTCB face parte din Centrul Național de Competență și Soluții pentru dezvoltarea Orașelor Climatice Neutre și Inteligente” (NetZeRoCities), proiect care are rolul de a defini condițiile operaționale, financiare și legale pentru crearea „Centrului de Competență Român pentru Orașe inteligente neutre din punct de vedere climatic”.

Acest Centru va sprijini orașele din România să obțină neutralitatea climatică, până în 2030, pentru orașele selectate de Misiunea UE și până în 2050 de către toate orașele din România. Cele trei orașe din România care au câștigat Concursul Cele 100 de orașe climatice până în 2030 sunt – București, Cluj și Suceava.

Inițiativa NetZeRoCities este de mare importanță pentru UTCB, deoarece urmează eforturile întreprinse de universitate în calitate de membru fondator al Consorțiului EU-CONEXUS. În cadrul acestui proiect, UTCB este partenerul oficial al Primăriei Municipiului București Sector 2 și este partenerul responsabil pentru proiectul Clădiri Inteligente și Durabile, contribuția universității noastre fiind astfel esențială pentru realizarea neutralității climatice a orașului București, până în anul 2030.

Centrul de competențe este o structură rezistentă la eșec, care va putea găzdui un mediu durabil, predictiv și simplificat pentru dezvoltarea activităților de CDI și de afaceri, cu accent pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală. Centrul este conceput ca un hub pentru inovare, stabilind un steag de excelență în CDI și acționând ca sprijin pentru orașe pentru a accesa cu succes oportunități de finanțare în misiunea HE Climate și pentru a atinge reperele misiunii UE pentru climă și indicatorii cheie de performanță.

La cea de-a 58-a ediție din acest an a Conferinței Naționale a Asociației Inginerilor de Instalații din România – CN AIIR 2023 – Prezentarea despre importanța și relevanța Centrului Național de Competență și Soluții pentru Dezvoltarea Orașelor Inteligente Climate Neutre (Centrul de Competență Român). on Climate-Neutral Smart Cities) a fost dat de responsabilul acestui proiect de la UTCB – Mihnea Sandu. Au fost subliniate obiectivele specifice ale Centrului de Competență, printre care:

• Stabilirea cadrului de funcționare a Centrului de Competență, cu accent pe sprijinirea orașelor românești prin soluții CDI pentru atingerea țintei de neutralitate climatică, cu accent pe nevoile oamenilor, afacerilor locale și autorităților regionale și naționale

• Promovarea modelelor și politicilor de guvernare a orașelor în conformitate cu acțiunile climatice, pornind de la soluții funcționale în alte orașe din UE, dar adaptate la nevoile administrative, economice și sociale locale și regionale

• Soluții tehnice ale Centrului de Competență pentru a sprijini colaborarea între instituțiile naționale și europene pentru a atinge neutralitatea climatică bazată pe Big Data și Internet of Everything și includ monitorizare și suport de servicii

• Sprijinirea (prin digitalizare) orașelor pentru a face tranziția tehnologică în domenii precum mobilitatea verde, eficiența energetică sau planificarea urbană ecologică, toate orientate către neutralitatea climatică

• Construirea unui hub de inovare și excelență (numit Smart Campus) pentru ca orașele din România să fie inspirate, să învețe și să reproducă ideile și soluțiile care decurg din Misiunea Climatică

• Definirea aspectelor operaționale, financiare și juridice pentru crearea oficială a Centrului Național de Competență pentru Orașe Neutre Climatic și Smart pentru a deveni operațional și autosustenabil la nivelul României

Mai multe informații despre NetZeRoCities pot fi accesate aici – https://netzerocities.upb.ro/.

Skip to content