Anul universitar 2021 – 2022

9 septembrie 2021

For english version click here: https://utcb.ro/en/academic-year-2021-2022/

Pour le français, cliquez ici: https://utcb.ro/annee-academique-2021-2022/

[Actualizate 08.10.2021]

Decizia senatului privind desfășurarea activităților în perioada 11-17 octombrie 2021:

Informații privind bursele:

[Actualizate 04.10.2021]

Având în vedere desfășurarea cursurilor online:

Dacă se eliberează locuri de cazare în căminele studențești ale UTCB, studenții care au completat chestionarul de cazare, vor fi anunțați telefonic de către Serviciul Social, cu respectarea criteriilor de cazare, în ordinea cronologică a completării acestuia.

Locurile rămase disponibile în căminele studențești nr.4 și 5 sunt rezervate pentru studenții străini care urmează să vină la studii în UTCB.

Pentru studenții nou cazați în cămin vă rugăm să parcurgeți cu atenție Protocolul UTCB cu privire la determinarea și managerierea cazurilor de infectare cu SARV-CoV2 în căminele UTCB:

[Actualizate 01.10.2021]

Conform Hotărârii Senatului din data de 1 octombrie 2021, activitățile didactice se vor desfășura exclusiv online în săptămâna 4-10 octombrie 2021.

[Înmatriculare/reînmatriculare – actualizare 27.09.2021]

Pentru înmatricularea/reînmatricularea în an trebuie să completați cu atenție următorul chestionar:

Înmatriculare/Reînmatriculare

Chestionarul de înmatriculare/reînmatriculare se poate completa doar accesând Microsoft Forms fiind conectat cu contul instituțional!

Pentru plata taxei de înmatriculare sau reînmatriculare puteți accesa online următorul formular de plată:

Plătește taxa aici

[Începerea anului universitar – actualizare 24.09.2021]

Conturile instituționale pentru studenții din anul I licență și master vor fi create în cursul zilei de 24 septembrie 2021. Accesul în platforma educațională MicrosoftTeams, utilizată de universitatea noastră, este prezentat în video-ul următor

Studenții care au probleme de conectare pot trimite mesaj la o365@utcb.ro începând din data de 27 septembrie.

Luni 27 septembrie 2021 ora 16.00 vă invităm la o întâlnire online cu conducerea universității pe platforma educațională MicrosoftTeams la acest link de Microsoft Teams.

Mai multe informații pentru studenții anului I ai universității noastre se găsesc în ghidul studentului UTCB, disponibil aici:

Consultă ghidul studentului

[Repartizare cămine – actualizare 23.09.2021]

Din cauza numărului mare de cereri de cazare și furnizarea cu întârziere a datelor privind situația școlară a studenților, repartizările studenților o să întârziere până după ora 22.00.

Repartițiile studenților pe cămine se pot consulta aici:

Numărul camerei se află la căminul unde ai fost repartizat când mergi să preiei camera.

Tariful de cazare se poate plăti online aici:

Plătește aici tariful de cazare

Tariful de cazare nesubvenționat este:

Din tariful nesubvenționat se plătește pentru prima lună jumătate în funcție de căminul unde ești repartizat.

Pentru eventualele nemulțumiri/greșeli/probleme Asociația Studenților la Construcții din București a pregătit un chestionar pe care dacă îl completați o să vă contacteze studenții voluntari începând de mâine:

Chestionar sesizări cazare

[Procedură de cazare în cămine – actualizare 21.09.2021]

23 septembrie ora 20.00 afișarea repartizărilor studenților în cămine. Lista va fi ordonată alfabetic și va conține numele studentului și căminul unde a fost repartizat. Numărul camerei nu poate fi afișat având în vedere protecția datelor cu caracter personal.

Program preluare camere de cămin:

24 – 26 septembrie 09.00 – 14.00

24 septembrie începând cu ora 09.00 se poate efectua preluarea camerelor de cămin. Camerele se preiau de la căminul unde ați fost repartizați.

Intrarea în cămin se face în baza certificatului digital European COVID sau a testului SARS-CoV-2 (test antigen sau  unul RT-PCR efectuat într-un centru omologat sau recunoscut de Ministerul Sănătății). Pentru vizitatori sau persoanele care vin să ajute mutarea studentului în cămin accesul este permis doar în baza certificatului digital European COVID. Vizitatorii pot intra în cămin doar după ce studentul și-a preluat camera pentru ca paza de la cămin să poată trece în caietul de vizitatori camera unde merge acesta.

Studentul va primi o brățară pentru perioada de cazări, iar vizitatorii vor primi o brățară de o culoare diferită și vor trebui să respecte programul de vizită  08.00 – 15.00. Este interzisă rămânerea peste noapte în cămin a vizitatorilor.

24 septembrie ora 14.00 – nu se mai pot prelua camere de cămin

Pe data de 25 și 26 septembrie programul este la fel ca cel prezentat mai sus ca exemplu pentru data de 24 septembrie.

Studenții care au marcat în cererea de cazare Subvenția tarifului de cazare trebuie să aducă documentele doveditoare, la cazare după cum urmează:

Studenții care nu au completat chestionarul până la data limită 20 septembrie 2021 ora 14.00, vor avea la dispoziție un alt chestionar (disponibil din 24 septembrie aici: https://forms.office.com/r/2VbnbwWh4W) care va fi luat în considerare după data de 27 septembrie pentru numărul de locuri rămas.

Plata tarifului de cazare corespunzătoare primei luni se plătește după data de 23 septembrie ora 20.00 după afișarea repartizărilor pe cămine.

Studenții care au completat chestionarul și nu se prezintă la preluarea camerei de cămin până la data de 26 septembrie sau nu au făcut o rezervare a locului de cazare, își pierd locul repartizat și dreptul de cazare pentru anul universitar 2021 – 2022. Cei care doresc să renunțe la cererea de cazare o pot face printr-un email la serviciulsocial@utcb.ro în care să furnizeze faptul că dorește acest lucru, numele, prenumele și CNP-ul.

Rezervarea locului de cazare se face printr-un email la serviciulsocial@utcb.ro prin care se specifică data la care se va prelua camera de cămin și de asemenea se efectuează plata tarifului de cazare pentru prima lună în perioada de cazări (după data 23 septembrie ora 20.00).

[Începerea anului universitar 2021 – 2022 – actualizare 16.09.2021]

Activitățile didactice de predare și de evaluare a studenților, precum și examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura în sistem față în față (Scenariul 1 – Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor studenților / cursanților în universitate cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare) pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de licență, master și doctorat din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română și a cursanților Colegiului Terțiar Non-universitar. Fac excepție activitățile didactice de predare a cursurilor, care se vor desfășura în sistem online. Alte excepții de la acest scenariu pot fi aprobate de către Consiliul de Administrație al UTCB, la propunerile justificate ale facultăților, Școlii Doctorale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Colegiului Terțiar Non-universitar.

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență/disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare. Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza săptămânal (în ultima zi lucrătoare a săptămânii) contextul epidemiologic, sau la depășirea ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București de 6 la mia de locuitori, și vor actualiza scenariile aplicate.

Tarifele de cazare pentru căminele UTCB aprobate în senat sunt:

Întrebări și răspunsuri

Când se poate prelua camera?
Pe data de 23 septembrie se afișează lista repartizărilor pe camere și cămine, iar în perioada 24-26 septembrie se poate prelua camera repartizată.

Ce pot face dacă în perioada 24-26 septembrie nu pot prelua camera de cămin?
Se poate trece în observațiile de la cererea de cazare sau se trimite un email la serviciulsocial@utcb.ro și se specifică data când studentul poate veni să preia camera. Pe lângă cererea de amânare a plății trebuie să se efectueze și plata pentru prima lună.

Când și unde pot plăti tariful de cazare?
Recomandarea este să se plătească prin platforma de plăți dedicată taxelor din cadrul UTCB, pentru a avea o evidență  rapidă a efectuării plății. De asemenea pe această pagină se va găsi contul unde se pot face transferuri bancare. Plate primei luni de cazare se face după afișarea listelor de cazare din data de 23 septembrie, când se poate vedea clar locul unde s-a primit repartizarea.

Pot renunța la camera de cămin dacă se trece în sistem online?
Da, dar tariful pe luna în curs rămâne plătit integral.

Ce se întâmplă cu camera repartizată dacă renunț la loc și apoi se revine la sistemul față în față și doresc să revin în cămin?
Faci din nou cerere și vei primi o cameră disponibilă. Nu putem garanta că între timp camera ta nu a fost repartizată altui student.

[Chestionar cazare în căminele UTCB – actualizare 11.09.2021]

Chestionarul se poate completa aici: https://forms.office.com/r/cJyNCUUzB2

[Cazarea în căminele UTCB – actualizare 10.09.2021]

Tarifele de cazare în căminele UTCB avizate de Consiliul de Administrație și propuse aprobării Senatului universității pentru data de 23 septembrie 2021:

Tarifele de cazare propuse sunt nesubvenționate și sunt valabile pentru o cameră. Acest tarif se împarte la numărul de studenți din cameră și pentru fiecare se scade subvenția aferentă, dacă aceasta există. În anul universitar 2020 – 2021 subvenția a fost de 160 lei pe student. Tariful de cazare pentru prima lună este în valoare de jumătate din tariful de cazare pe cameră nesubvenționat și se plătește online începând cu data de 23 septembrie 2021, ora 20, înainte de preluarea camerei de cămin. Tariful de cazare pentru prima lună nu va fi plătită de studenții străini bursieri ai statului român, precum și de studenții orfani.

Reguli pentru cazarea în căminele UTCB în anul universitar 2021-2022 conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 09.09.2021

Aceste reguli sunt aplicabile doar pe perioada pandemiei SARS-CoV-2.

1. Cazarea în căminele UTCB se face doar pentru persoanele care:

  1. au minim 10 zile de la schema completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 (pentru care se prezintă certificatul digital European COVID). Dacă persoana care dorește cazare nu are schema de vaccinare completă aceasta prezintă un test SARS-CoV-2* efectuat cu maxim 24 de ore înainte de cazare, iar ulterior la fiecare 7 zile, pe toată perioada de cazare până la îndeplinirea schemei complete;
  2. prezintă un test SARS-CoV-2* efectuat cu maxim 24 de ore înainte de cazare, iar ulterior la fiecare 7 zile pe toată perioada de cazare;
  3. au trecut prin boala SARS-CoV-2 în ultima lună, iar ulterior la 180 de zile distanță, fie prezintă dovada unei scheme complete de vaccinare, fie un test SARS-CoV-2* agrementat la fiecare 7 zile pe toată perioada de cazare.

Triajul epidemiologic se face la preluarea camerei de cămin de către persoanele responsabile cu aceasta. Studenții  cazați în baza testului SARS-CoV-2*, ulterior preluării camerei, au obligația de a aduce la administrator, la fiecare 7 zile, un nou test SARS-CoV-2* agrementat.

2. Vizitele studenților cazați în campusul UTCB, în afara căminului în care au fost repartizați, sunt permise în intervalul orar 8.00 – 22.00.

3. Vizitele în căminele UTCB ale persoanelor care nu sunt cazate în acestea sunt permise între orele 8.00 – 15.00 doar pe baza certificatul digital European COVID împotriva SARS-CoV-2 care este scanat la intrarea în cămin. De asemenea persoana este trecută în registrul vizitatorilor, iar responsabilitatea pentru acțiunile acesteia sunt în sarcina persoanei cazate în căminul UTCB. Prin excepție, pentru studenții UTCB necazați în căminele universității vizitele se pot efectua în intervalul orar 8.00 – 22.00, accesul făcându-se până la ora 15.00 pentru verificarea certificatului digital european COVID.

4. Articolul 32 din Regulament privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București nu este aplicabil  până la data de 31.12.2021. Decizia privind aplicarea acestui articol 32 se modifică în funcție de evoluția ratei de îmbolnăvire în Municipiul București, rată comunicată săptămânal de către DSPMB.

5. În căminele UTCB pot fi cazate cel mult două persoane în cameră. La solicitarea studenților este posibilă cazarea a trei persoane în cameră cu condiția ca aceștia să fie din aceeași facultate, an de studiu, specializare și serie.

6. Pentru încălcarea punctelor 1-3 din prezenta decizie se aplică sancțiunea de la Articolul 40 din același regulament: Încălcarea articolelor din prezenta decizie se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, făcându-se excepție de la articolului 33 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București.

*Prin test SARS-CoV-2  se înțelege un test antigen sau  unul RT-PCR efectuat într-un centru omologat sau recunoscut de Ministerul Sănătății.

Extras din Regulamentul privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești din Universitatea Tehnică de Construcții București.

Art. 32 În cazul cazării în perioada stării de alertă, de necesitate sau urgență, când riscul de contaminare cu un virusul SARS-COV2 în căminele studențești aparținând UTCB este ridicat, se vor limita deplasările în cadrul căminului/căminelor și se va interzice accesul vizitatorilor externi. Pentru rezolvarea unor probleme administrative este permis accesul în zona parter-administrație, în intervalul orar 08.00-15.00 de luni până vineri. Este permis accesul vizitatorilor externi în căminele UTCB doar în baza prezentării la intrarea în cămin a dovezii (în format fizic sau electronic) de vaccinare împotriva virusului SARS-COV2.

Art. 33 Pentru încălcarea prevederilor înscrise în prezentul regulament se vor aplica, în funcție de gravitatea abaterilor, următoarele sancțiuni:

Art. 40 Încălcarea articolului 32 se sancționează în primă fază cu avertisment, iar pentru recidivă se sancționează cu pierderea dreptului de cazare în căminele UTCB pentru anul universitar în curs, făcându-se excepție de la articolului 33.

Informații:

Skip to content