Eveniment UTCB 21 iulie

22 iulie 2022

Universitatea Tehnică de Construcții din București a celebrat rezultatele comunității academice, implicarea civică a acestora și a partenerilor săi

În cadrul Ședinței de Senat din 21 iulie, universitatea a primit certificatul care atestă calificativul de Grad de Încredere Ridicat acordat de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității din Învățământul Superior) în urma evaluării externe periodice a calității educației, dovadă a interesului constant al instituției noastre de îmbunătățire a programelor de educație și experienței studenților.

De asemenea, în semn de înaltă apreciere, Senatul Universității Tehnice de Construcții București a invitat studenții care au luat premii la prestigioase concursuri studențești și studenții care au absolvit programele academice internaționale oferite de universitatea europeană EU-CONEXUS din care UTCB face parte:

Evenimentul a continuat cu recunoașterea contribuției actorilor implicați în buna desfășurare a activității Centrului de Refugiați UTCB, prin acordarea de către Senatul și Rectoratul UTCB de Diplome de Recunoștință. Găzduirea refugiaților din Ucraina într-un mediu primitor a fost posibilă prin efortul comun al studenților UTCB, angajaților universității, organizațiilor neguvernamentale, instituțiilor publice și private și al donatorilor individuali. UTCB a găzduit, începând cu luna februarie, aproximativ 1800 de persoane care au fost nevoite să părăsească Ucraina. În această perioadă, prin sprijinul oferit de parteneri, au fost amenajate și dotate spațiile de cazare și pentru activități socio-educaționale, astfel încât să fie îndeplinite diversele nevoi ale refugiaților. Pe lângă implicarea în activitatea Centrului, comunitatea UTCB, printr-o mobilizare excepțională, a colectat și transportat, la graniță, donații pentru refugiații ucrainieni.Totodată, au fost oferite servicii de asistență socială, orientare profesională, de prim-ajutor, educaționale, sociale, consiliere psihologică, juridică și suport material. 

Debutul acestui proces poate fi comparat cu începerea unui maraton. În scurt timp însă, acest maraton, prin coalizarea sectorului non-guvernamental, al autorităților publice și al universității, s-a transformat într-o mașină, care a dovedit, timpuriu, că nu are nevoie de un șofer și care este alimentată de bunătate și dragoste pentru cei care au cea mai mare nevoie.

Astfel, implicarea celor 60 de studenți și angajați UTCB și a unui număr de 40 de parteneri externi în funcționarea eficientă a Centrului de Refugiați reprezintă o referință a colaborării de succes între societatea civilă și autoritățile publice și arată angajamentul universității de a se implica civic și a dezvolta spiritul de cetățean activ și a empatiei în rândul studenților.

Skip to content