Prof. univ. dr. ing. Valeria-Ersilia Oniga

1 aprilie 2017

Date de contact

E-mail: valeria-ersilia.oniga@academic.tuiasi.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

A obținut titlul de doctor în științe tehnice acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 2013 în domeniul ingineriei civile cu teza de doctorat cu titlul: „Studiu comparativ asupra metodelor de modelare 3D a zonei urbane”.

În prezent este profesor la Departamentul de „Măsurători Terestre și Cadastru” din cadrul Facultății de „Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și membră în Centrul de Cercetare in ingineria mediului pentru gestionarea riscului/ Acronim GRIM.

Activitatea de cercetare, desfăşurată în cadrul unor proiecte de cercetare cu colective naţionale şi internaţionale, poate fi sintetizată în patru direcţii principale:

S-a evidențiat ca responsabil de proiect în următoarele proiecte de cercetare:

  1. Testarea de diferite echipamente UAS și integrare de senzori pentru obținerea produselor cadastrale și fotogrammetrice de înaltă precizie
  2. Câmp inovativ de calibrare şi testare a camerelor digitale nemetrice montate pe platforme aeropurtate fără pilot (UAV)

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

Skip to content