Conducător de doctorat

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Director Școala Doctorlă

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA

Decan Facultatea de Geodezie

Prof. univ. dr. ing. Virgil FLORESCU

Decan Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în Construcții

Prof. univ. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL

Director departament
Membru senat UTCB

Prof. univ. dr. ing. Horațiu POPA

Membru senat
Membbru consiliul DGF

Prof. univ. dr. ing. Anton CHIRICĂ

Date de contact E-mail: antonchirica@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Anton Chirică a absolvit Facultatea de Căi ferate, Drumuri şi Poduri din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti (cu denumirea actuală de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – UTCB) în anul 1976, în domeniul de specializare Căi Ferate, Drumuri şi Poduri. În 1991 a devenit Doctor inginer […]

Prof. univ. dr. ing. Radu DROBOT

Date de contact E-mail: radu.drobot@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar    Research Gate    Researcher Id Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024

Prof. univ. dr. ing. Nicolae POSTĂVARU

Date de contact E-mail: nicolae.postavaru@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024 *The themes are done under the Integrate Management theory -MI-5 for SME (applied  in Construction) and Human Energetic Management theory .(see treat for Integrate Management vol. I-IV ED. Matrix /2020-2022)

Prof. univ. dr. ing. Sanda MANEA

Date de contact E-mail: smanea@mail.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar    Research Gate    Researcher Id Teme de cercetare doctorală Teme de cercetare doctorală 2018-2019

Prof. univ. dr. ing. Florin IORDACHE

Date de contact E-mail: fliord@yahoo.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id Teme de cercetare doctorală

Prof. univ. dr. ing. Dan STEMATIU

Date de contact E-mail: stematiu@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar    Research Gate    Researcher Id Teme de cercetare doctorală 2023 – 2024 Modelarea matematică a comportării statice şi dinamice a barajelor şi   lucrărilor subterane. Evaluarea riscului şi gestionarea acestuia, studii de impact şi evaluare siguranţei în exploatare a amenajărilor hidrotehnice. La dimensionarea şi verificarea […]

Prof. univ. dr. ing. Dragoș HERA

Date de contact E-mail: dragos@eits.mediasat.ro Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar    Research Gate    Researcher Id Teme de cercetare doctorală Teme de cercetare doctorală 2018-2019

Prof. univ. dr. ing. Lidia NICULIȚĂ

Date de contact E-mail: niculita@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Profesor universitar LIDIA NICULIȚĂ, este o specialistă recunoscută în domeniul ingineriei calității, a managementului calității, a problematicii măsurărilor tehnice și a analizei și propagării erorilor de măsurare, a fiabilității și mentenanței având o bogată și valoroasă operă în ceea ce privește cercetarea științifică și publicistică științifică […]

 
Skip to content