Parteneriat UTCB-GEOECOMAR

3 decembrie 2021

Semnarea protocolului de colaborare între Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GEOECOMAR

În data de 2 decembrie, Universitatea Tehnică de Construcții București, reprezentată prin Rector Prof. dr. ing. Radu VĂCĂREANU și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru geologie și Geoecologie marină-GeoEcoMar, reprezentat legal prin  Director general Prof. dr. ing. Adrian Stănică, au convenit la încheierea prezentului Protocol cadru de colaborare.

Protocolul are scopul de a stabili cadrul general pentru colaborarea celor două părți, în vederea desfășurării de activități comune în domenii de interes național și internațional, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Acest parteneriat vine, de asemenea, ca parte a eforturilor noastre de a consolida colaborarea dintre noul nostru partener și Universitatea Europeană pentru Sustenabilitate Urbană de Coastă Inteligentă EU-CONEXUS.

 Acesta are în vedere:

Printre direcțiile generale ale colaborării se numără:

Semnarea acestui protocol reflectă, încă o dată, demersurile constante întreprinse de UTCB privind dezvoltarea proiectelor și a programelor din sfera cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. Dorim să le mulțumim pe această cale partenerilor noștri de la INCD GeoEcoMar și să-i asigurăm de toată aprecierea noastră pentru profesionalismul și expertiza pe care o aduc o dată cu încheierea acestui protocol.

Skip to content