Hidraulică şi Mecanica Fluidelor

Prof. univ. dr. ing. Ilinca NĂSTASE

Director Școala Doctorlă

Prof. univ. dr. ing. Andrei Mugur GEORGESCU

Date de contact E-mail: andreig@hidraulica.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Dl. Dr. Georgescu este profesor la Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului din Universitatea Tehnică de Construcții București. Domeniile sale principale de competenta sunt: ingineria vântului, hidraulică și mașini hidraulice, conversia energiei mecanice din surse regenerabile, reducerea consumului de energie în sistemele de distribuție a apei. […]

Prof. univ. dr. ing. Mircea DEGERATU

Date de contact E-mail: mircea.degeratu@yahoo.com Curriculum Vitae Vezi CV Activitatea profesional-didactică: Profesor universitar la Departamentul de Hidraulică şi Protecţia Mediului, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (cursurile: Hidraulică, Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, Ingineria vântului, Termohidraulica fluidelor compresibile, Instalaţii şi echipamente pentru utilizarea energiilor mecanice nepoluante, Hydraulique, Captarea și conversia energiilor provenind din vânt și valuri). […]

Prof. univ. dr. ing. Virgil PETRESCU

Date de contact E-mail: virgil.petrescu2007@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Virgil Petrescu este profesor universitar emerit, pensionat în anul 2011, având anual contract individual de munca pe durata determinata cu UTCB. Este conducător de doctorat din 1992 și referent oficial in numeroase comisii de doctorat. Coordonează Disciplina Opțională 2 din planul de învățământ al studiilor doctorale […]

Prof. univ. dr. ing. Radu Mircea DAMIAN

Date de contact E-mail: damian@instalatii.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Activități didactice – curs, seminar, lucrări de laborator: Hidraulică, Mecanica fluidelor, Difuzia și dispersia poluanților, Termohidraulica fluidelor compresibile, Instalații de încălzire-ventilare-condiţionare. Conducere de doctorat din 1992. Activități în domeniul educației în UTCB: Contractor sau coordonator proiecte educaționale TEMPUS: trei proiecte majore (EUROHOT – Învățământ la distanță, […]

Prof. univ. dr. ing. Ioan BICA

Date de contact E-mail: ioan.bica@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Dl. Dr. Ioan Bica este profesor la Departamentul de Hidraulică si Protecția Mediului al Facultății de Hidrotehnică din cadrul UTCB. Este, de asemenea, profesor asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Domeniile sale de competenta sunt: hidraulică, remedierea terenurilor poluate, managementul apelor […]

Prof. univ. dr. ing. Radu GOGU

Date de contact E-mail: radu.gogu@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Constantin Radu Gogu a absolvit Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București (UTCB) în anul 1990 în domeniul Construcții Hidrotehnice. Radu Gogu este Doctor în Stiințe Aplicate în 2001 al Universității din Liege cu teza ’’Advances in groundwater protection strategy using vulnerability mapping […]

Prof. univ. dr. ing. Anton ANTON

Date de contact E-mail: anton@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Absolvent cu diploma de merit in 1972, al secției de Mașini Hidraulice din cadrul Facultatii de Mecanica al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara. Cariera in invatamantul superior a Prof. Dr. Ing. Anton Anton a început in 1972, ca asistent la Institutul de Constructii din Bucuresti. […]