DCBA

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin VĂCĂREANU

Rector al Universității Tehnice de Construcții București

Prof univ. dr. ing. Alexandru ALDEA

Președinte al Senatului Universității Tehnice de Construcții București

Conf. univ. dr. ing. Viorel POPA

Prorector – didactic, asigurarea calității

Ș. l. univ. dr. ing. Eugen LOZINCĂ

Director al Departamentului de Construcții de Beton Armat

Prof. univ. dr. ing. Dan Paul GEORGESCU

Șef al Laboratorului Departamentului de Construcții de Beton Armat

Skip to content