FH

Ș.l. univ. dr. ing. Cezar Alexandru Vlăduț

Prorector – activităţile studentești, IT,
comunicare și imagine

Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BATALI

Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

Conf. univ. dr. ing. Alexandru DIMACHE

Decan Facultatea de Hidrotehnică

Conf. univ. dr. ing. Ernest-Daniel OLINIC

Director de Departament
Membru senat UTCB

Prof. univ. dr. ing. Andrei Mugur GEORGESCU

Date de contact E-mail: andreig@hidraulica.utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Dl. Dr. Georgescu este profesor la Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului din Universitatea Tehnică de Construcții București. Domeniile sale principale de competenta sunt: ingineria vântului, hidraulică și mașini hidraulice, conversia energiei mecanice din surse regenerabile, reducerea consumului de energie în sistemele de distribuție a apei. […]

Prof. univ. dr. ing. Horațiu POPA

Date de contact E-mail: horatiu.popa@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Horaţiu Popa a absolvit Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole din cadrul UTCB în anul 1993 având ca specializare Ingineria Geotehnică. A devenit doctor în domeniul Inginerie Civilă în anul 2002 cu menţiunea CUM LAUDE cu teza „Contribuţii la studiul interacţiunii teren-structură cu aplicare la […]

Prof. univ. dr. ing. Ioan BICA

Date de contact E-mail: ioan.bica@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Dl. Dr. Ioan Bica este profesor la Departamentul de Hidraulică si Protecția Mediului al Facultății de Hidrotehnică din cadrul UTCB. Este, de asemenea, profesor asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Domeniile sale de competenta sunt: hidraulică, remedierea terenurilor poluate, managementul apelor […]

Prof. univ. dr. ing. Manole Stelian ŞERBULEA

Date de contact Tel: 021 242.12.08 / 274 E-mail: mserbulea@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Linkuri Google Scholar Research Gate Researcher Id

Prof. univ. dr. ing. Altan ABDULAMIT

Date de contact Tel. (centrală ): 021.242.12.08 / 285 E-mail: altan@utcb.ro Curriculum Vitae Vezi CV Experienţă profesională şi didactică: Construcţii hidrotehnice; Amenajări şi construcţii hidrotehnice; Evaluarea siguranţei şi riscului asociat construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice; Urmărirea comportării în timp şi reabilitarea construcţiilor şi amanajărilor hidrotehnice; Îmbătrânirea şi reabilitarea construcţiilor hidrotehnice; Ingineria seismică a construcţiilor hidrotehnice; Calculul […]

Prof. univ. dr. ing. Anghel CONSTANTINESCU

Date de contact Tel.: (centrală ): 021.242.12.08 / 285 E-mail: anghel.constantinescu@gmail.com Curriculum Vitae Vezi CV Specializare ca inginer: – absolvent Construcții Hidrotehnice, master Hidroinformatică (IHE, Delft, Olanda), doctorat Platforme marine: șantier execuție – baraj Râușor (anrocamente cu miez de argilă) supervizare lucrări – alimentări cu apă și canalizări (rețele, stație de tratare), construcții diverse (borne […]